Låt oss lära av misstagen

När man som student tilldelas vetenskapliga artiklar kan man få intrycket av att forskningen ständigt går framåt. Verkligheten kunde inte vara längre därhän. Forskare är människor och de begår misstag, precis som vem som helst. Varför inte lära studenterna forskarnas misstag – så att de slipper stå på fel giganters axlar?

Har du någonsin hört talas om Diederik Stapel?

Förmodligen ringer inte namnet några klockor. I västvärlden är tilltron till forskningen generellt hög. Nyheterna ifrågasätter sällan häpnadsväckande fynd, ofta rapporterar man blint. Man basunerar: ”Forskare har upptäckt att…!”.

Sällan lämnar man utrymme i rapporteringen för den enorma press många forskare lever under för att lyckas i sin karriär. Pressen att bli publicerad, att hitta tilltalande resultat, eller övertala stiftelser och vetenskapsråd att finansiera framtida projekt – där finns stora utrymmen som lätt utnyttjas av den mänskliga faktorn. Vilket alltså för oss till Stapel.

Diederik Stapel var för knappa tio år sedan professor i socialpsykologi vid det framstående Tillburguniversitetet i Nederländerna – tills det framkom att han förfalskat nästan ofattbara mängder data. Så började de vetenskapliga tidskrifternas arbete att sålla igenom Stapels arbeten i jakt på misstänkta resultat. 2011 drogs den första artikeln tillbaka – av Stapel själv.

Detta är anmärkningsvärt i sig: tidskrifter drar som regel endast tillbaka artiklar i undantagsfall, när det framkommit att något fel inträffat vid inkodningen av data vilket påverkade resultaten signifikant. Eller – som i fallet Stapel – vid fusk. Stapel-affären stannade inte heller vid denna enda publikation, utan fortsatte – i flera år. 2015 hade, enligt bloggen Retraction Watch, hissnande 58 artiklar dragits tillbaka som publicerats i Stapels namn.

För en akademiker är detta rena skräckhistorien. Och det får en att undra – varför undervisar man inte mer om forskningens baksida? Det skulle göra studenterna gott att uppmärksammas på att forskare är lika mycket människa som de själv, att de också kan falla för frestelsen när den uppenbarar sig.

Nästa gång du hör nyheterna rapportera om en ny forskningsstudie där resultaten verkar lite för bra, lämna rum för tvivel. Kanske är resultaten inte riktigt så entydiga som de beskrivs? Minns att det bakom varje vetenskapligt arbete står människor som är måna om sin egen framgång, och är lika felande som vem som helst. Låt inte dig själv tänka att all forskning – hur tilltalande resultaten än må låta – är bra forskning.

Vem vet. Kanske finns det en Diederik Stapel bakom även den studien?