Bråket vid Malmö universitet – rasism och akademisk frihet

- in Aktuell, Nyheter

De senaste veckorna har ett infekterat “rasismbråk” blossat upp vid Malmö universitet. Studenter på sexologprogrammet reagerade på att deras föreläsning innehöll rasistiska bilder. Därefter har ämnet diskuterats flitigt i media, där bland annat den kritiserade föreläsaren lyft behovet av att fritt få forska och undervisa kring också tabubelagda ämnen. I dag publicerade rektorerna för Malmös och Lunds universitet en gemensam debattartikel om vikten av akademisk frihet. 

På vems bekostnad tar man sig rätten att chockera och skada med rasism? Den frågan ställde flera studenter vid sexologimastern vid Malmö universitet i en text i Sydsvenskan (24/2). Studenterna hade reagerat på att en specifik föreläsning i “Sexualitet i ord och bild” visade rasistiska stereotyper. 

Enligt Sydsvenskan ska föreläsningen ha innehållit bilder av “allt från yellow- och blackfaces till underdåniga thailändskor och välhängda svarta män.” N-ordet ska ha yttrats vid upprepade tillfällen. 

Det var inte första upplevelsen av rasism under sin utbildning, menar studenterna. Vid flera tidigare tillfällen hade de kritiserat utbildningen för att sakna ett postkolonialt och maktkritiskt perspektiv, samt efterlyst bättre representation bland föreläsare och kompetens kring rasism hos lärare och studenter. 

I ett diplomatiskt svar till studenterna menade utbildnings- och fakultetsanvariga bland annat att universitetet aktivt arbetar för att motverka diskriminering och rasism, men att “Däremot skulle det strida mot grundläggande akademiska principer om vi i våra utbildningar skulle väja för att ta upp aktuella och ibland känsliga frågeställningar – även om dessa kan väcka starka känslor.”

I ett senare skede ska fakultetsledningen däremot ha använt en hårdare ton i ett brev till studenterna: ”Att enträget störa eller försöka hindra föreläsares pågående undervisning kan bli föremål för universitetets disciplinära åtgärder.”

Även den kritiserade gästföreläsaren skrev en debattartikel för sin sak. Filmprofessorn Mariah Larsson menade att hennes främsta uppgift är att förmedla kunskap, inte skydda studenter från obehag. 

“Samtidigt finns det ett pedagogiskt problem i det, för om studenterna upplever alltför stort obehag, kommer det att stå i vägen för deras (…) lärande. Det gör min situation svårlösbar: Hur skall jag kunna undervisa om ett visuellt material utan att använda bilder? Hur skall vi lära oss att identifiera och analysera olika stereotyper om vi aldrig får se dem? Att utplåna dem ur akademiska sammanhang – där syftet är att man skall kontextualisera och analysera – betyder ju inte att de försvinner” menade gästföreläsaren.

Nyligen har även Malmö universitets studentkår involverats. 

– Vi har fått in detta som ett studentärende och anser att det är mycket allvarligt och måste tas på allvar, säger kårordförande Lilli Auginski till Sydsvenskan och informerar att flera möten redan hållits mellan kåren, fakultetsledningen och universitetsledningen. 

Lilli Auginsk menar att det kan röra sig om rasism att visa rasistiska bilder under en föreläsning, men att det beror på utförandet. 

– Det är absolut viktigt att problematisera det strukturella förtryck som fortfarande finns i Sverige och hela världen. Men det handlar om hur det diskuteras. 

Studenter har måste ha rätt att uttrycka åsikter kring sin utbildning, menar hon.

– Det är lite synd att de tolkas som att man stör undervisningen om man bara vill bidra med flera perspektiv.

– Varje konflikt – även om detta är väldigt komplicerat och handlar om akademisk frihet och strukturella problem – är ett sätt att lära sig. Jag hoppas att vi lär oss av detta och utvecklar akademin, säger Lilli Auginski till Sydsvenskan. 

I dag publicerade så Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet och Erik Renström, rektor för Lunds universitet, en debattartikel där de reagerade mot de politiska krafter som sökt påverka universitetet och dess utbildning i svallvågorna av den uppmärksamhet som bråket gett upphov till. 

“På senare tid har vi sett en oroande utveckling där respekten för universitetets oberoende och för de akademiska värden som är centrala i ett demokratiskt land, saknas.” (…) “En gräns har passerats. Det är oacceptabelt att politiska krafter, oavsett var de befinner sig på den politiska skalan, försöker påverka innehåll i kurser eller forskning vid universiteten.” skriver de. 

Erik Renström utvecklar resonemanget på sin rektorsblogg:

“Även kontroversiella ämnen ska kunna diskuteras på ett universitet och i kursmoment, även rasism som var fallet i masterutbildningen i sexologi. Men i ett polariserat debattklimat blir det svårare och det höga tonläget riskerar att tysta lärare och forskare som inte orkar stå emot den hätska debatten och det höga tonläget, inte minst på sociala medier.” 

“Att kunna forska om och undervisa om känsliga ämnen såsom rasism och diskriminering är en sak. Att motverka rasism och diskriminering en annan. Båda sakerna arbetar vi med parallellt på universiteten. Man får skilja på dessa två spår.” skriver Erik Renström.

Har du tankar kring händelsen vid Malmö universitet? Skriv en insändare till Lundagård på lundagard@lundagard.se