Killars våld mot tjejer har ökat under pandemin

- in Nyheter

Våldet i unga relationer har fortsatt öka efter det att Kunskapscentret för unga relationer (KUR) under förra året släppte en rapport med samlad statistik över våld i unga parrelationer. Rapporten kommer med tio åtgärdsförslag på hur man bör arbeta för att minska killars våld mot tjejer. 

Ungarelationer.se är en plattform vars syfte är att arbeta mot våld i unga parrelationer. Plattformen består av en stödchatt, en kunskapsbank och ett quiz där man får svara på 10 frågor om sin relation, och drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter. Rapporten som släpptes år 2020 bygger på information och statistik som samlats in sedan plattformen lanserades år 2019 och redovisar bland annat svar från det quiz som går att göra på plattformen och även citat från unga som hört av sig.

I rapporten Erfarenheter och kunskap om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer framkommer att majoriteten av de som söker stöd är tjejer under 18 år och att de som hör av sig ofta söker hjälp för fysiskt och sexuellt våld. Svaren från quizet indikerar att mer än 38 procent någon gång har känt sig tvungna att ha sex med sin parter och att över 27 procent har varit rädda för sin partner. Rapporten tar upp statistik om våld i alla typer av parrelationer, oavsett sexualitet, men de heterosexuella förhållandena där pojkvänner utsätter sina flickvänner sticker ut vad gäller mängden våld och hur grovt våldet är.

1000 Möjligheters generalsekreterare Zandra Kanakaris menar att det under förra våren skedde en ökning av antalet personer som sökte stöd på ungarelationer.se, och att många berättar att våldet i deras relation har förvärrats under covid-19.

Efter att rapporten släpptes har flera partiledare och makthavare haft möte med stiftelsen 1000 Möjligheter. Däribland Annie Lööf (C) som tillsammans med ordförande för partiets kvinnoförbund betonar vikten att unga våldsutövare får behandling tidigt. Efter att ha träffat stiftelsen gav justitieminister Morgan Johansson Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppgift att undersöka vad som kan göras för att motverka våld i unga parrelationer. Även före detta jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har tagit upp rapporten på en frågestund i riksdagen och menar att detta är en viktig fråga som måste diskuteras.

Enligt ett pressmeddelande från 1000 Möjligheter har det sedan förra året kommit ny forskning som visar att nästan 60 procent av unga i Sverige säger att de har blivit utsatta för någon slags våld i en nära relation. Vidare belyser stiftelsen att killars våld mot tjejer förekom i 148 nyhetsartiklar under åren 2019 och 2020, från att nästan inte ha nämnts alls innan.

– Det (är) viktigt att frågan får en tydlig plats i den kommande nationella strategin mot våld mot barn. Inga fler flickor ska utsättas av sina pojkvänner, inga fler flickor ska växa upp i en relation med en våldsutövare, och inga fler flickor ska bli kvinnor som mördas av sina män, säger Zandra Kanakaris i pressmeddelandet.

Läs rapporten och ta del av de tio tipsen här.