MR-institut placeras i Lund

- in Nyheter

Regering beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nytt oberoende nationellt institut i mänskliga rättigheter under 2022. I dag meddelande regeringen det positiva beskedet att institutet placeras i Lund, och planeras kunna påbörja sin verksamhet vid årsskiftet. Institutet kommer att ha som uppdrag att undersöka hur de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs i Sverige.

I augusti förra året, och så sent som i februari i år, gick Lunds kommun, Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet, Malmö stad och Region Skåne samman och skickade en skrivelse till regeringen om att få institutet placerat i Lund. Argumentet som framfördes till regeringen betonade Lunds och Malmös universitets tvärvetenskapliga forsknings och utbildningsmiljöer som värdefulla kontaktytor för ett nationellt MR-institut, Lunds långa tradition av arbete för de mänskliga rättigheterna och den starka forskningstraditionen belägen vid universitet och på Raul Wallenberg-institutet.

Institutet kommer att kunna komplettera den etablerade kompetensen som redan finns. Raoul Wallenberg-institutet som har bedrivit internationell forskning om mänskliga rättigheter sedan 1984 bidrar med en betydande kontaktyta gentemot det nya institutet.

– Med den nya institutionen i Lund kommer vi kunna skapa en helt unik miljö för mänskliga rättigheter i Sverige och Europa med utgångspunkt från Lund. Vi kan kombinera den stora kunskapen om mänskliga rättigheter i Sverige med Raoul Wallenberginstitutets och universitets internationella nätverk och forskning. Det är glädjande i en tid då mänskliga rättigheter är satt under global press, säger Morten Kjaerum, direktör vid Raoul Wallenberginstitutet, i ett pressmeddelande.

Beskedet om att få institutet till Lund blir också ett kvitto på Lunds status som den första MR-staden i Sverige

Ett fantastiskt roligt och viktigt besked som stärker Lund som nationellt och internationellt nav för mänskliga rättigheter i en tid då de är satta under hård press globalt. Det är även ett kvitto på att vi som Sveriges första MR-stad levererar, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).