Archives by: Moa Leppämäki

Moa Leppämäki

9 Posts 0 comments

About the author

Moa Leppämäki är under HT2021 utbytesskribent på plats i Florens.

Moa Leppämäki Posts

Destination oföberedd

Krönikor Utbytesstudier
Reservplats, plan C, Florens – kärt barn har många namn. Lundagårds Moa Leppämäkis utbytestermin blev inte riktigt som förväntat. För fyra månader sedan ställdes mitt Erasmus-utbyte in. Det ...
Read more 0

Högt söktryck till Campus Helsingborg

Campus Helsingborg Nyheter
Ansökningarna har strömmat in till Campus Helsingborgs program för höstterminen. Antalet sökande uppgår till hela 8800, vilket är 700 fler än i fjol. När antagningsportalen stängde i mitten ...
Read more 0

MR-institut placeras i Lund

Nyheter
Regering beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nytt oberoende nationellt institut i mänskliga rättigheter under 2022. I dag meddelande regeringen det positiva beskedet att ...
Read more 0

Studentlund tar krafttag mot studenters psykiska ohälsa

Nyheter
Pandemin har resulterat i att fler studenter mår psykiskt dåligt. Nu anordnar Studentlund en föreläsning i syfte att underlätta för den isolerade studenten.  Studenters psykiska hälsa har försämrat ...
Read more 0

Pandemins våldsamma baksida

Aktuell
Våld i nära relationer, och speciellt mäns våld mot kvinnor ökar under pandemin. Förutom de fysiska och psykiska eftergifterna som våldet för med sig utgör det ett rättvise- ...
Read more 0

”Hårda fakta” för mänskliga rättigheter-institut i Lund

Nyheter
Regeringen beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter under 2022. Företrädare för Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet och Lunds kommun är ...
Read more 0

Lavinartad ökning av anmälda fusk

Nyheter
Sedan övergången till distansundervisning har antalet anmälda fusk skjutit i höjden, och flera studenter känner sig misstänkliggjorda. 144 anmälningar som gäller misstanke om fusk har inkommit från den ...
Read more 0

Slätstruken Studentafton med USA:s ambassadör

Recension Studentafton
Betaltjänsten Paypal, investeringar i SpaceX, Facebook och Spotify, examen från Stanford University och miljardär innan fyrtio. Med ett trilla-av-stolen CV i bagaget gästade USA:s ambassadör i Sverige, Kenneth ...
Read more 0

Högaktuell avhandling om luftburen infektionssmitta

Nyheter
Luftburen infektionssmitta har präglat människans hälsotillstånd sedan begynnelsen och drabbar oss i regel snarare än undantag. I sin avhandling fann Malin Alsved, forskare i infektionsmedicin, vinterkräksjukevirus i luften ...
Read more 0