Archives by: Moa Leppämäki

Moa Leppämäki

8 Posts 0 comments

About the author

Moa Leppämäki Posts

Högt söktryck till Campus Helsingborg

Campus Helsingborg Nyheter
Ansökningarna har strömmat in till Campus Helsingborgs program för höstterminen. Antalet sökande uppgår till hela 8800, vilket är 700 fler än i fjol. När antagningsportalen stängde i mitten ...
Read more 0

MR-institut placeras i Lund

Nyheter
Regering beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nytt oberoende nationellt institut i mänskliga rättigheter under 2022. I dag meddelande regeringen det positiva beskedet att ...
Read more 0

Studentlund tar krafttag mot studenters psykiska ohälsa

Nyheter
Pandemin har resulterat i att fler studenter mår psykiskt dåligt. Nu anordnar Studentlund en föreläsning i syfte att underlätta för den isolerade studenten.  Studenters psykiska hälsa har försämrat ...
Read more 0

Pandemins våldsamma baksida

Aktuell
Våld i nära relationer, och speciellt mäns våld mot kvinnor ökar under pandemin. Förutom de fysiska och psykiska eftergifterna som våldet för med sig utgör det ett rättvise- ...
Read more 0

”Hårda fakta” för mänskliga rättigheter-institut i Lund

Nyheter
Regeringen beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter under 2022. Företrädare för Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet och Lunds kommun är ...
Read more 0

Lavinartad ökning av anmälda fusk

Nyheter
Sedan övergången till distansundervisning har antalet anmälda fusk skjutit i höjden, och flera studenter känner sig misstänkliggjorda. 144 anmälningar som gäller misstanke om fusk har inkommit från den ...
Read more 0

Slätstruken Studentafton med USA:s ambassadör

Recension Studentafton
Betaltjänsten Paypal, investeringar i SpaceX, Facebook och Spotify, examen från Stanford University och miljardär innan fyrtio. Med ett trilla-av-stolen CV i bagaget gästade USA:s ambassadör i Sverige, Kenneth ...
Read more 0

Högaktuell avhandling om luftburen infektionssmitta

Nyheter
Luftburen infektionssmitta har präglat människans hälsotillstånd sedan begynnelsen och drabbar oss i regel snarare än undantag. I sin avhandling fann Malin Alsved, forskare i infektionsmedicin, vinterkräksjukevirus i luften ...
Read more 0