Stärk nyexaminerade studenters trygghet

- in Debatt

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna. 

Nyexaminerade studenters grundtrygghet behöver säkras under pandemin, menar Gröna Studenters språkrör Jesper Olsson, som föreslår att de direktansluts till a-kassan. 

Coronapandemin gör att du som tar examen kliver ut på en historiskt svag arbetsmarknad. Därför behöver vi säkra nyexaminerade universitetsstudenters försörjning genom att tillfälligt ansluta dem till a-kassan under tiden det tar att hitta ett jobb i denna svåra tid. Annars riskerar notan för “coronagenerationen” att läggas på kommunerna.

Jag tog examen i januari och klev därmed ut på en historiskt svår arbetsmarknad till följd av coronapandemin. Som tur var fick jag möjlighet att få arbete hos partiet, men många kursare och kompisar har inte haft den turen. Även i fall där någon fått anställning har den ofta skjutits fram på grund av all osäkerhet, och många har tvingats tillbaka för ytterligare kurser och studielån, eller obetalda praktikplatser.

Nyligen lanserade regeringen ett tillskott till Arbetsförmedlingen för att stimulera att fler i årskullarna just efter gymnasiet kan komma i arbete trots en tuff arbetsmarknad, vilket förstås är mycket positivt. Många nyexaminerade universitetsstudenter möter liknande svårigheter att hitta jobb, med den viktiga skillnaden att du som student ofta står där med ett par hundra tusen i studieskuld och inte längre bor hemma hos vårdnadshavare.

Stimulerande åtgärder är av största vikt även för studenter, men grundtryggheten måste också säkerställas för de som nu försöker ta första steget ut på arbetsmarknaden efter examen. Gröna Studenter driver därför att nyexaminerade studenter ska kunna direktanslutas till a-kassan medan de söker arbete. Då studenter ofta saknar anslutning till a-kassan, eftersom de studerat och inte arbetat, finns stor risk att nyexaminerade studenter behöver vända sig till det kommunala försörjningsstödet. I båda fallen skulle det röra sig om väldigt låga ersättningar, fördelen med a-kasseanslutning handlar i stället om att inte anstränga kommunernas ekonomier. Vår tydliga ingång är att studenternas grundtrygghet är statens ansvar, inte kommunernas.

Att tillfälligt direktansluta examinerade studenter till a-kassan handlar om att garantera grundtryggheten för många unga tills arbetsmarknaden kommer på fötter igen.

I det lite längre perspektivet vill Gröna Studenter se en bredare satsning på studenters grundtrygghet och hälsa. Heltidsstudier borde i större utsträckning behandlas för vad det är: En heltidssysselsättning. Studier borde därför ligga till grund för grundläggande trygghet även i normalfallet, men definitivt nu när du som student förväntas kliva ut på en av århundradets tuffaste arbetsmarknader.

Jesper Olsson
Språkrör Gröna Studenter