13 hattar för 75 400 kronor

- in Nyheter

Lunds universitet ska köpa in 13 doktorshattar i olika storlekar för att låna ut till funktionärer vid universitetets årliga promovering. Varje hatt kostar 5 800 kronor. 

Doktorshatten är obligatorisk vid promoveringen (även om man tekniskt sett kan låna en hatt av någon annan). Att tillverka en handgjort doktorshatt tar ungefär två arbetsdagar. Se hur Lunds universitets doktorshatt tillverkas här.

I bakgrunden till beslutet skriver man att Lunds universitet har haft brist på doktorshattar till funktionärer vid universitetets årliga promotion och att det är ett krav för fakultetsmarskalkar och promotorer att bära doktorshatt vid ceremonin.

Akademiintendenturen föreslog därför ett ett inköp av 13 doktorshattar i olika storlekar som kan lånas ut till funktionärer. Som statlig myndighet har Akademiintendenturen gjort en direktupphandling och kostnaden landar på 75 400 kronor.

I ett rektorsbeslut skriver universitetet att de tilldelar Akademiintendenturen 75 400 kronor ur stiftelsen Malmöhus läns landstings jubileumsfond för inköp av 13 doktorshattar och att ”Akademiintendenturen ansvarar för hattarna och för deras förvaring.”

Doktorspromotionen är fakulteternas största akademiska högtid. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

I år hålls i stället en digital doktorspromotion den 28 maj. Doktorer kan välja att delta vid årets digitala doktorspromotion, eller skjuta fram sitt deltagande till en extrainsatt doktorspromotion för doktorer efter avlagda prov den 6 maj 2022.