Kammarkollegiet backar – bättre utbytesförsäkring

- in Internationellt, Nyheter

Kammarkollegiet backar efter kritiserat tillägg till försäkringen för utbytesstudenter.

På grund av alla de svenska utbytesstudenter som tvingades avbryta sina utlandsstudier under 2020, beslutade statens försäkringsbolag Kammarkollegiet i år att införa striktare villkor i Student UT – försäkringen skulle inte längre gälla i länder dit UD avråder från resor, vilket Lundagård rapporterade om i februari.

Många var kritiska till de försämrade försäkringsvillkoren, Lunds universitets studentkårers (Lus) vice ordförande Ella Sjöbeck kallade beslutet för ”en katastrof” och menade att det skulle få betydande konsekvenser för svenska lärosätens internationalisering och studentmobilitet.

Kammarkollegiet själva menade att man värnade om studenterna. ”Vårt ställningstagande till en inskränkning i giltighet avseende länder där UD avråder till resa, har i första hand grundats på att värna studenterna säkerhet och att Kammarkollegiet som försäkringsgivare ska ges förutsättningar till att kunna ge det skydd och stöd som försäkringen omfattar.” skriver man i ett mejl som Lundagård tagit del av.

Men nu backar Kammarkollegiet. ”Vi har förstått att ändringen leder till omfattande konsekvenser. Vi har med stöd av dessa uppgifter gjort en avvägning av redovisade verksamhetskonsekvenser gentemot de risker som finns för studenterna och Kammarkollegiets möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Vi anser att verksamhetskonsekvenserna är omfattande och även långsiktigt påverkande.” skiver man i mejlet.

Ändringen i försäkringsvillkoret är däremot inte lika generös som många hade hoppats på. I stället för att helt slopa de nya inskränkningarna, skriver man att ”Det nya villkoret kommer att innebära att om UD avråder från resa till en del av ett land, så begränsas giltigheten enbart till den delen av landet.”