Lundastudent ny ordförande för RFSL Malmö 

- in Nyheter

Lundagård träffar Noah Bohm, Lundastudent tillika RFSL Malmös nya styrelseordförande, för ett samtal om hans nya förtroendeuppdrag samt HBTQI-personers situation vid universitetet. 

Noah Bohm flyttade från Höllviken till Malmö efter studenten för att läsa Politices kandidatprogram (pol.kand.) i Lund och engagerade sig i samma veva i RFSL i Malmö. Han är nu på sista terminen av programmet och ambitionen är att arbeta vidare med RFSL och andra liknande projekt efter examen. 

RFSL stod ursprungligen för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, men är i dag riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersex-personers rättigheter. Arbetet bedrivs bland annat av olika lokalorganisationer, bland annat den Noah Bohm leder i Malmö, där fokus ligger på lokalt förankrat arbete via olika gräsrotsprojekt.

Uppgiften som styrelseordförande beskriver Noah själv som att vara “spindeln i nätet”.

Som styrelseordförande kommer han bland annat arbeta med World Pride som går av stapeln i mitten av augusti 2021 och är ett samarbete mellan Malmö och Köpenhamn. 

– Vår roll under pride är att försöka representera communityt så mycket som möjligt och lyfta fram våra olika projekt, bland annat vårt arbete med asylsökande samt vårt projekt med äldre HBTQI-personer, säger Noah Bohm. 

Det återstår att se i vilken omfattning World Pride kommer att kunna genomföras på grund av pandemin. 

– Vi ska verkligen försöka nå ut till så många som möjligt även om det behöver ske över digitala medel, säger han hoppfullt. 

En annan viktig uppgift som styrelseordförande är att återuppbygga förtroende för RFSL efter det att en rådgivare på lokalavdelningen i Stockholm dömts till fängelse för våldtäkter och sexuella ofredanden på HBTQI-flyktingar. Övergreppen skedde i RFSL:s lokaler och i samband med att flyktingarna sökt hjälp hos organisationen med sina asylärenden.   

Noah Bohm berättar om ett antal åtgärder som nu ska implementeras för att återuppbygga allmänhetens förtroendet för organisationen: 

– Det har formats nationella riktlinjer kring hur verksamheten tryggt och säkert ska fortsätta på förbundsnivå, som vi i avdelningarna måste följa för att undvika en sådan situation

– Vi på lokalorganisationen i Malmö har också kommit fram till att vi inte ska ha några verksamheter där vi är ensamma och att det alltid ska finnas två närvarande så det inte finns situationer när något sådant kan hända igen, berättar han vidare. 

När det kommer till HBTQI-personers situation på Lunds universitet menar Noah Bohm att det finns mer att önska: 

– Lund har länge haft lite av en prägel av att inte vara det stora habitatet för HBTQI-personer, menar han. 

Han poängterar dock att det finns organisationer som gör ett meningsfullt arbete på området och lyfter fram Projekt 6 (P6) som är en studentförening som arbetar för främjandet av sexuell hälsa på universitetet som ett exempel. Han berättar även att RFSL Malmö länge haft en anknytning till Lund, exempelvis genom samarbete med olika nationer. 

Kanske kommer RFSL nu bli mer närvarande på universitetet med en lundastudent vid rodret. 

Foto: Saber Malmgren.