På lördag skrivs vårens andra högskoleprov

- in Nyheter

På lördag, den 8 maj, anordnas vårens andra högskoleprov. Provet har ca 30 000 anmälda och kommer att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Lördagens högskoleprov blir det andra och sista som anordnas under våren, inför vilket närmare 30 000 personer anmält sig. Anledningen till varför provet, som vanligtvis ges vid ett tillfälle per termin, nu har delats upp i två tillfällen är för att säkerställa att provet kan utföras på ett smittskyddsäkert sätt. Detta skriver Universitet- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande, som även har gått ut med information till provanordnarna och de som anmält sig till provet om hur de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen.

— Det är viktigt att varje provdeltagare tar sitt ansvar och följer smittskyddslagen, Folkhälso­myndighetens rekommendationer och regionala restriktioner. Den som har symtom på covid-19 eller bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska avstå från att delta i provet på lördag, säger Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör vid UHR.

I vanliga fall erbjuds inte möjlighet till återbetalning av anmälningsavgiften, 450 kr, till de som får förhinder och inte kan närvara under provtillfället. I år har UHR emellertid gjort ett undantag i syfte att minska smittspridningen. Den som avstår från att skriva provet på grund av symptom på covid-19, eller bor i ett hushåll tillsammans med någon som uppvisar symptom, kommer att få tillbaka anmälningsavgiften om detta meddelas till UHR senast 11 maj.

På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften.