Rektorn bekräftar återgång till campus

- in Corona, Nyheter

Rektorn beslutar om återgång till campus i höst med både fysisk och digital undervisning parallellt. 

”Idag har jag fattat ett nytt rektorsbeslut som tydliggör att planeringen för höstterminen 2021 bör utgå från att undervisning och examination genomförs både i universitetets lokaler och digitalt.”, bloggar rektor Erik Renström i dag.

”Vi tar alltså höjd för att kunna öppna upp universitetet mer till hösten. Fram till den 29 augusti gäller dock att undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.” forsätter han.

Lundagård har tidigare rapporterat om hur rektorn öppnat upp för campusundervisning till hösten, ett ambition som nu alltså blivit beslut.

”Universitetet kommer att lätta på restriktioner så fort klartecken ges från de ansvariga myndigheterna” tillägger rektorn, som stolt förkunnar att universitetet rankats som landets näst mest coronasäkra arbetsplats, enligt en undersökning av Randstad, en utmärkelse som han tillägnar alla anställda och studenter.