Klimatförändringar hotar traditioner hos urbefolkning

- in Aktuell, Forskning, Klimat, Nyheter

Klimatförändringar hotar inte bara klimatet och miljön omkring oss, utan även kulturarv samt traditioner. I en litteraturstudie av 100 vetenskapliga artiklar lyfter postdoktor Guy Jackson vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, hur klimatförändringar bidrar till urholkning av traditioner och kultur hos urbefolkningar.

Guy Jackson har en doktorandutbildning från universitet i Queensland och hans forskning har tidigare handlat om förändringar i socioekologiska system framförallt i Australien. I sin senaste forskning har han granskat samt sammanställt resultatet av 100 publicerade artiklar, för att finna hur klimatförändringar påverkar just kulturarv. Med kulturarv åsyftas bland annat traditioner, historier samt inhemsk kunskap, och alltså inte bara historiska byggnader.

Han finner att de 100 studierna framförallt fokuserar på Nordamerika och norra polcirkeln, där bland annat den minskade mängden havsis gör att traditioner så som hundslädar samt konstruerandet igloos går förlorade. I ett citat från en av studierna blir det tydligt hur traditioner är starkt sammankopplade till identitet: ”Vi inuiter är havsismänniskor. Om det inte finns mer havsis, hur kan vi då vara havsismänniskor?”

I sin artikel belyser Guy Jackson behovet av mer forskning görs med större geografiskt omfång. Han menar bland annat att ökulturer bör inkluderas då de riskerar att förloras helt på grund av klimatförändringarna. Han efterfrågar även ett större fokus på immateriell kultur, som kunskap och traditioner, och ser att dessa bevaras i lika stor del som vi idag bevarar historiska världsarv och byggnader.