S i Lund vill att LKF bygger studentbostäder

- in Nyheter

Lunds socialdemokrater vill att det kommunala bostadsbolaget Lunds Kommuns Fastigheter (LKF) även ska börja bygga studentbostäder.

– AFB och nationerna kan inte möta den efterfrågan som finns, säger Fanny Johansson, oppositionsråd (S).

– Att kunna plugga i Lund har blivit en klassfråga, säger Julius Wallin, ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK).

Han hänvisar till svårigheter för nya studenter att hitta bostad, något som bland annat uppmärksammats i Sveriges förenade studentkårers årliga bostadsrapport.

– Jag var tvungen att bo på ett golv den första månaden i Lund, berättar Julius Wallin.

– AFB och nationerna gör ett viktigt arbete, men de kan inte möta den efterfrågan som finns idag, tillägger Fanny Johansson, oppositionsråd.

Socialdemokraterna lägger därför fram en motion om att kommunala LKF också ska få i uppdrag att bygga studentlägenheter. LKF har sedan tidigare ett 50-tal så kallade ”ungdomslägenheter” – lägenheter för personer mellan 18 och 25 år – i sitt bestånd, men Lunds socialdemokrater vill nu se en satsning även på renodlade studentbostäder.

Socialdemokraterna vill inte specificera hur många studentbostäder de vill att LKF ska producera, utan hänvisar till en ambition om att det totalt ska byggas 400 studentbostäder om året, oberoende av aktör. I dagsläget ligger kommunens mål på totalt 300 nya studentbostäder årligen.

Om motionen får stöd från de andra partierna, och därmed har chans att gå igenom, kan Fanny Johansson inte säga.

– Jag hoppas att den har stöd, och att vi får igenom den här motionen.

Mattias Olsson, ledamot i kommunfullmäktige, är även noga med att poängtera att de eventuella studentbostäderna inte skulle bekostas av Lunds skattebetalare.

– När LKF bygger bostäder är det affärsmässigt. Varje enskilt hus bär sina egna kostnader, menar Mattias Olsson.

– Det handlar om att en stor och skicklig aktör som LKF ska kunna hjälpa studenter att hitta boende.