Nya insikter i arbetsmarknaden och orsak och verkan gav Nobelpris

- in Aktuell, Forskning, Nyheter

Idag, måndag den 11 oktober 2021, tillkännagavs Nobelpriset i ekonomi. Priset delas, likt nobelpriset i fysik, i två delar, där en halva ges till en pristagare och andra halvan i sin tur delas mellan två pristagare.

Den första halvan av priset tilldelades David Card (University of California, USA) ”för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi”. Den andra halvan ges gemensamt till Joshua D. Angrist (Massachusetts Institute of Technology, USA) och Guido W. Imbens (Stanford University, USA) ”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”.

Priset har, utöver att vara ett tudelat pris som delas mellan tre pristagare, även likheter med årets Nobelpris i fysik då det ger svar på frågor som tidigare har setts som omöjliga att besvara. För ekonomipriset handlar det om frågor gällande orsak och verkan på arbetsmarknaden.

Årets pristagare har lyckats besvara frågor om, bland annat, vilka effekter invandring har på sysselsättning och löner samt hur utbildningsgrad påverkar en persons framtida lön via något som kallas naturliga experiment – och det är just denna typ av metod som är gemensam för de båda prishalvorna. Under mitten av 1990-talet lyckades nämligen Joshua Angrist och Guido Imbens visa vilka slutsatser om orsak och verkan som kan dras utifrån naturliga experiment. I slutet av samma decennium utnyttjade sedan David Card naturliga experiment för att forska på tidigare etablerade sanningar om minimilöner, invandring och utbildning.

”Nyckeln är att använda situationer där slumpen eller policyförändringar gjort att grupper av människor behandlats olika, på ett sätt som faktiskt liknar randomiserade kliniska studier inom till exempel medicin”, skriver den Kungliga vetenskapsakademien om naturliga experiment i ett pressmeddelande om priset.

– Cards studier av viktiga samhällsfrågor och Angrists och Imbens metodinsatser har visat att naturliga experiment är en rik källa till kunskap. Deras forskning är till stor hjälp när beslut för samhällets bästa ska fattas, säger Peter Fredriksson, ordförande i ekonomipriskommittén i pressmeddelandet.