UKÄ ger tummen upp till Lunds universitet

- in Aktuell, Nyheter, Utbildning

I onsdags, 12 oktober, publicerade Universitetskänslerämbetet (UKÄ) sin rapport om kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet (LU). I rapporten ges LU godkänt på samtliga punkter. Detta trots att bland annat kvaliteten för universitetets ämneslärarutbildning för matematik på gymnasienivå ifrågasatts.

”Det fina resultatet ska alls inte jag ta åt mig äran för. Kvalitetssäkringsarbetet har pågått länge och ska tillerkännas alla kreativa medarbetare, doktorander och studenter som ständigt vill utveckla kvaliteten på utbildningarna. Vilket engagemang för utbildning och kvalitet som visats!”, skriver rektor Erik Renström på rektorsbloggen gällande resultatet.

UKÄ:s granskning innefattar totalt sex olika punkter: styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan. LU ges alltså godkänt i samtliga av dessa delar.

Bland de 26 lärosäten som granskats har även Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Konstfack och Sveriges lantbruksuniversitet getts grönt ljus på samtliga punkter. Högskolan i Borås fick även de godkänt för sin utbildning, men kvalitetssäkringsarbetet för forskningen på högskolan ses som bristfällig.

Även kvalitetssäkringsarbetet vid lärosätena Mälardalens högskola, Försvarshögskolan och Kungliga konsthögskolan har rödmarkerats.

Att universitetet ges grönt ljust för sitt kvalitetssäkringsarbete innebär dock inte att samtliga utbildningar ges godkänt. Bland annat pågår just nu en utredning gällande mattelärarutbildningen vid Lunds universitet då UKÄ ifrågasatt kvaliteten på utbildningen.

– Det är olika granskningar. Där har man tittat övergripande på hur Lunds universitet har jobbat med sitt kvalitetssäkringsarbete som de systematiskt ska säkerställa. Där går man inte in i varje utbildning. I utbildningsvärderingar tittar man på specifika utbildningar, säger Ellinor Alvesson, utredare vid UKÄ till Lundagård och fortsätter:

– Antingen kommer ju UKÄ anse att de har hög kvalitet på utbildningen eller så beslutar vi att dra in examenstillståndet. Beslutar vi att ta in examenstillståndet så har ju studenterna som går utbildningen rätt att gå färdigt om de vill.

Kan studenterna som går utbildningen idag fortfarande ta en examen?

– Ja, de som redan är antagna och registrerade och går utbildningen redan, de har rätt att ta sin examen vid Lunds universitet.

Beslutet kring huruvida LU:s examenstillstånd kommer dras in kommer tas inom snar framtid, enligt Ellinor Alvesson. Skulle examenstillståndet dras in innebär det att LU inte kommer att få fortsätta bedriva mattelärarutbildningen.