DEBATT: Bygg bort bostadsbristen!

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.

Det krävs ett nationellt omtag i bostadsfrågan, där staten tar ett större ansvar. Det skriver Julius Wallin och Ella Bengtsson Kullgren från Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK).

Den 30 september släppte Sveriges förenade studentkårer (SFS) Bostadsrapporten för 2021 och återigen har Lund fått det sämsta betyget. Varje år sedan SFS började skriva rapporterna har Lund varit rödlistade, vilket betyder att en student behöver vänta mer än ett år i bostadskö för att få förstahandskontrakt. Som socialdemokratiska studenter anser vi att det är oacceptabelt att bostadsbristen i Lund blivit permanent, och vi vill se en offensiv och långsiktig bostadspolitik som kan ta Sverige ur krisen samt garantera människors rätt till en god bostad.

Bostadskrisen har blivit ett av vår generations stora problem. Det finns en akut brist på bostäder i städerna samtidigt som befolkningen växer, och detta innebär att många studenter antingen behöver hyra dyrt i andra hand eller köpa bostadsrätt. En aspirerande student utan  resursstarka föräldrar kan tvingas tacka nej till sin drömutbildning om den har otur i novischlotteriet. En nyexaminerad student kan möta samma problem när det är dags att flytta från studentlägenheterna, då amorteringskrav och kontantinsats gör det svårt att få lån till att köpa bostadsrätt. Bostadskrisens konsekvenser slår ojämlikt och orättvist mot de yngre generationer som inte haft någon chans att göra sin röst hörd.

Det här är en orättvisa som vi måste komma tillrätta med, och för att öka byggtakten krävs det ett nationellt omtag i bostadsfrågan. Ett stort ansvar har lagts på kommunerna för att organisera bostadsmarknaden, men enskilda kommuner har inte verktygen eller resurserna för att åstadkomma förändring. Vissa kommuner bidrar dessutom till problemet genom att inte upplåta mark åt hyresrätter. Staten bör därmed ta ett större ansvar för finansieringen, planerandet och byggandet av bostäder, vilket krävs för att säkerställa att bostäder byggs enligt behov.

På kommunal nivå vill vi att Lunds kommun ökar sina ansträngningar för att bygga bort bostadsbristen. Ett första steg är att höja målet för antalet nya bostäder per år till minst 1200 om året, varav 400 av dessa ska vara studentbostäder. Socialdemokraterna i kommunen har drivit på för denna ambitionshöjning, men det borgerliga styret verkar nöjda med sakernas tillstånd och har konsekvent röstat ner förslaget. Vi S-studenter vill dessutom att kommunen inför ett långsiktigt mål att den genomsnittliga hyran i Lunds studentbostäder inte ska överstiga 35% av det totala studiemedlet.

På riksnivå vill vi se att staten får ett utökat ansvar för den svenska bostadssituationen. Detta bör inkludera ökat inflytande över planeringen av nya bostäder, för att säkerställa tillgång till mark att bygga på. De investeringsstöd som införts av den socialdemokratiska regeringen är ett steg i rätt riktning, men dessa stöd bör höjas ytterligare. För att finansiera detta kan till exempel ROT- och ränteavdrag slopas eller en progressiv förmögenhetsskatt införas.

Det är dags att samhället åter tar sig an ansvaret för bostadsförsörjningen. Vi anser att bostadsförsörjningen är en gemensam uppgift, och att bostadskrisens börda inte ska bäras ensamt av de yngre generationerna. Sverige behöver återigen se bostaden som en rättighet, och inte som en vara.

Julius Wallin, Ordförande LSSK

Ella Bengtsson Kullgren, Ideologisk ledare LSSK