Ökade studiemedel 2022

- in Aktuell, Nyheter

I slutet av september publicerade Centrala Studiestödsnämnden (CSN) nyheter kring studiemedlet för 2022. Åldersgränsen för studiemedel höjs och nivån på studiemedel samt tilläggslån ökar – men inte i takt med inflationen. 

Prisbasbeloppet för studiemedel höjs till 48 300 kronor 2022. Detta innebär en ökning från 10 928 kronor i månaden till 11 088 kronor för de studenter som tar lån och bidrag på heltid. Detta är en ökning på knappt 1% samtidigt som Statistiska Centralbyrån rapporterar på en inflationstakt på 2,5% i september 2021.

Det höjda prisbasbeloppet innebär även att de som sökt tilläggslån kan få ut 4 788 kronor extra per månad under 2022. För de som studerar utomlands finns möjlighet att ansöka om ett merkostnadslån för utlandsstudier på 2 412 kronor per månad.

Dessutom höjs åldersgränsen för studiemedel, från 56 år till 60 år. Detta för att underlätta för människor att studera även senare i livet. ” Allt fler behöver vidareutbilda sig högre upp i åldrarna. Medellivslängden ökar, nya yrken kommer med nya krav och pandemin förändrar arbetsmarknaden”, skriver CSN på sin hemsida gällande den höjda gränsåldern.