Hyresnämndsprocess mot AF Bostäders hyresgäster nedlagd

- in Nyheter

Den 24 september drog AF Bostäder tillbaka sina ansökningar till hyresnämnden, där de försökt göra upp med de hyresgäster som inte godtog hyreshöjningen inför 2021. Anledningen är den utdragna processen, menar AF Bostäders VD Henrik Krantz.

I Lundagård nr. 6 2021 rapporterades att tio studenter som bott i AF Bostäders bestånd blivit inkallade till förhandlingar med bostadsbolaget via hyresnämnden. Det var på AF Bostäders ansökan.

Hyresgästerna hade satt sig emot hyreshöjningen som studentbostadsbolaget gjort inför år 2021, där de frångått de sedesvanliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen och höjt hyran med 2 procent. De som motsatte sig höjningen fortsatte att betala in hyran för år 2020.

Nu återkallar AF Bostäder ansökningarna, och vänder sig i stället till Hyresgästföreningen för att förhandla om de hyresgäster som ännu inte betalat in den höjda hyran.

AF Bostäders VD Henrik Krantz menar att den utdragna processen var anledningen till att anmälningarna drogs tillbaka.
– Det var helt enkelt för att vi såg att tiden började gå, och vi ville inte ha det i vägen när vi förhandlar med Hyresgästföreningen heller. Vi gjorde de här ansökningarna för att vi förväntade oss att vi skulle kunna få en snabb prövning under våren, eller egentligen under vintern, men det fick vi inte.

Förhoppningen från AF Bostäders håll, menar Henrik Krantz, är att hitta en lösning för de hyresgäster som fortfarande betalar in 2020 års hyra.
– Det hoppas vi kunna lösa i förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Karl Höjbert är en av de hyresgäster som blev inkallad till hyresnämnden. Han berättar att det kom hem ett protokollsutdrag från mötet mellan Hyresgästföreningen och AF Bostäder i hyresnämnden. Där stod det kort att anmälan var tillbakadragen och att han kunde fortsätta betala sin gamla hyra.

Han behöver i dagsläget inte heller betala in någon retroaktiv hyra – alltså den ackumulerade mellanskillnaden mellan 2020 års hyra och 2021.
– Jag är inte helt säker på om det här är något slutgiltigt. Men jag har inte behövt betala någon retroaktiv hyra, säger Karl Höjbert.

Han känner sig nöjd med utvecklingen. I Lundagård nr. 6 berättade Karl Höjbert att ställningstagandet kändes viktigt, vilket han känner ger effekt genom den nedlagda ansökningen.
– Det känns väldigt kul tycker jag, när jag fick det beskedet. För det känns som att ställningstagandet belönades.

Anders Sjögren, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen, skriver i ett mejl till Lundagård att de ser positivt på att förhandla direkt med AF Bostäder:

”I och med att AF Bostäder har återkallat ansökningarna i Hyresnämnden har vi nu även möjlighet att förhandla fram en så bra lösning som möjligt för de som vägrat betala hyreshöjningen.”