Ingen mer mattelärarutbildning vid Lunds universitet

- in Aktuell, Nyheter, Utbildning

Lunds universitet tappar rätten att utbilda ämneslärare i matematik. Anledningen är saknad undervisningskompetens, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

I tisdags beslutade UKÄ att Lunds universitet fråntas rätten att fortsätta utbilda ämneslärare i matematik för gymnasieskolor. Personalen saknar matematikdidaktisk kompetens – alltså läran om undervisning och inlärning i matematik.

UKÄ:s beslut innebär att Lunds universitet får nu inte längre får ta in nya studenter på utbildningen. De studenter som går ämneslärarutbildningen i matematik får avsluta den. Sinikka Neuhaus, utbildningschef på Institutionen för utbildningsvetenskap på Lunds universitet, säger till Sydsvenskan att nuvarande antal studenter som går utbildningen är 55 stycken.  

Det är bristen på professur i matematikdidaktik som lett till avsaknaden av kompetens, menar Sinikka Neuhaus. Och matematikdidaktikens litenhet i Lund sinkar mötandet av UKÄ:s kriterier.

Matematik är ett litet ämne och det är tråkigt att vi inte har lyckats rekrytera växande kullar. Rektorer och skolor säger att våra matematikstudenter är outstanding, men utbildningen är under uppbyggnad och med de små volymerna har vi inte kunnat bygga upp en ämnesdidaktisk miljö, berättar Sinikka Neuhaus för Sydsvenskan.

Hon berättar även att problemen som ska lösas är under diskussion.

Lundagård har tidigare rapporterat om att UKÄ ifrågasatt ämneslärarubildningen i mattematik vid Lunds universitet, lär med här