REPLIK: Hyresgästföreningen har svikit Lunds studenter

- in Debatt

Det här är en replik på en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här

Framgången i hyresförhandlingarna är försvaret av den kollektiva förhandlingsrätten, menar Anders Sjögren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen södra Skåne i sitt svar till Alexander Johansson. Utan den skulle hyresgäster stå ensamma mot hyresvärdarna. 

Som student möter man ofta bostadsmarknaden för första gången och att behöva ta ställning till direktaviserade hyror hör inte till vanligheterna. Vi på Hyresgästföreningen vill understryka att vi är genuint tacksamma för er som stod upp för förhandlingsrätten under förra året.

Men vi vill också vara tydliga med att framgången här, som inte hade varit möjlig utan er, inte handlar om procenten utan att vi försvarade den kollektiva förhandlingsrätten. Det är det vi refererar till när vi säger att vi är starkare tillsammans, att vi inte vill ha ett system där hyresvärden själv kan sätta hyran. Den maktlöshet enskilda hyresgäster kan ha upplevt under 2021 vill vi inte ha. Vi vill ha resultat som granskats och förhandlats på stabila grunder.

Precis som Alexander Johansson skriver kan Hyresgästföreningen fungera som en ”bromskloss” för hyreshöjningar. Kostnader inom fastighetsbranschen stiger precis som allt annat i landet och bolagen begär täckning för detta i de generella förhandlingarna. Den enskilda förhandlingen måste ses i ett bredare perspektiv – utan det kollektiva förhandlingssystemet får vi en bostadsmarknad som slår ut de svagaste först.

Det är alltid en framgång när förhandlingsparter når långsiktiga överenskommelser. Det är själva grundtanken med förhandlingssystemet. Därför ser Hyresgästföreningen positivt på att man nått en förlikningslösning gällande hyresförhandlingen för 2021 och 2022. Utan förhandlingssystemet skulle hyresgäster stå ensamma mot bolagen och det är en framtid vi inte vill ha. Det kollektiva systemet bygger på att parter ska vara jämnstarka i förhandlingssituationen.

Direktaviserade hyror är inget önskvärt och inte heller en garanti för att ”slippa” en hyreshöjning. Man får inte glömma att flera ärenden var på väg att prövas i hyresnämnden, där utgången hade kunnat bli annorlunda. AF Bostäder drog tillbaka sin talan i samråd med Hyresgästföreningen, vilket vi är glada för.

Dagligen möter vi hyresgäster som har det tufft ekonomiskt. Vi vet hur det är att vara student och se hur hyran äter upp studielånet. Här har vi en viktig opinionsbildande uppgift! 

Precis som Alexander konstaterar är Hyresgästföreningen starka när vi är många. Vi finns till för våra medlemmar och för att förhandla hyrorna. Större engagemang ger större inflytande över bostaden, vid förhandlingar och i bostadspolitiken.

Engagemang kommer ofta från missnöje med en situation man vill åtgärda och som inte känns hållbar. I Hyresgästföreningen välkomnar vi detta, för det är själva grunden för vår medlemsorganisation; Utan engagemang – ingen förändring! 

Anders Sjögren, förhandlingschef Hyresgästföreningen södra Skåne