DEBATT: Hyresgästföreningen har svikit Lunds studenter

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.

Efter en ettårig hyreskamp har studenterna blivit svikna av Hyresgästföreningen, menar Alexander Johansson. Detta då de godtagit både förra årets och kommande hyreshöjning – båda på två procent. 

Det senaste året blev det tydligt att det finns ett motstånd mot AF Bostäders hyreshöjningar. Efter att studentbostadsföretaget frånträtt förhandlingarna med Hyresgästföreningen och direktaviserat hyrorna till oss hyresgäster uppstod Facebookgrupper i motstånd till hyreshöjningen och debatter tog vid på olika tidningssidor. Även reportage har skrivits om det. Det fanns ett motstånd mot AF Bostäders skenande hyressättning. 

Ett kort tag under hösten kunde vi hyresgäster på AF Bostäder tro att vi vunnit hyreskampen mot vår hyresvärd. AF Bostäder hade lagt ned sin hyresnämndsprocess mot oss. Motståndet var större mot hyreshöjningen än vad de hade väntat sig. Föga förvånande kom inte informationen om detta från vår hyresvärd utan från Lundagård. Van som jag är vid AF Bostäders bristande kommunikation vid det här laget kunde jag ta det med god ro. Vi hade vunnit, statuerat ett exempel! Årets hyreskamp kunde kanske visa AF Bostäder att det måste finnas ett stopp för hur mycket hyrorna kan höjas. Vem kunde då tro att studenthyresgästernas nästa svek skulle komma från Hyresgästföreningen? Nu har Hyresgästföreningen inte bara godkänt den förra årets hyreshöjning utan även godkänt en lika stor för nästa år. 

Hyresgästföreningens förhandlingschef Anders Sjögren kunde sedan strö salt i såren. Han menade i ett mejlutskick (22/11) att det var bra att vi studenter stod emot de direktaviserade hyrorna: ”Det visar att vi tillsammans kan göra skillnad.” Vilken skillnad då? Uttalandet är direkt hånfullt mot oss som gjorde motstånd. AF Bostäder har inte bara fått igenom förra årets tvåprocentiga hyreshöjning utan även ytterligare en tvåprocentig hyreshöjning. Vad får vi som stått emot? En hyreshöjning på fyra procent. 

Anders Sjögrens uttalandet är avslöjande för Hyresgästföreningens inställning till hyreshöjningarna vi studenter får utstå. För dem verkar det handla om att förbli en maktspelare, inte om att förändra spelet. Hyresgästföreningens inställning verkar vara att det viktigaste är att en hyresvärd måste gå igenom dem för att få igenom sin hyra, inte att förändra hur mycket hyra ett studentbostadsföretag kan ta ut av studenter. Deras engagemang verkar sträcka sig till att ryggradslöst förhandla. De vill inte förändra villkoren för hur hög hyran faktiskt kan vara för bidragstagande studenter. Allt detta gör dem vid en tid då hyrorna på AF Bostäder pressas högre upp – på nybyggnationer finns det inga hyror som ligger under 5000 kronor. Ingen motsvarande höjning av CSN finns i sikte. Varken elpriser eller internet ingår i alla hyror. Snart kommer normalläget vara ett där heltidsstudenter som bor i Lund har hyror som äter upp mer än 60 procent av deras CSN och bidrag. 

Vi som engagerat oss i den här frågan kunde konstatera redan i början av året att studentdeltagandet på Hyresgästföreningen är lågt. Det är ett problem. Hyresgästföreningen kan i det hänseendet ha ett folkbildande syfte. Hyresgästföreningen kan även fungera som en stoppkloss för skenande hyror. Det har de emellertid inte gjort den här gången. Det gör det dubbelt så skrattretande att förhandlingschefen även har mage att påstå det är ”positivt” att AF Bostäder fortsätter förhandlingarna. Positivt för vem? För min del hade det varit positivt om hyran direktaviserades igen – då hade jag kunnat se fram emot ännu ett år utan höjd hyra. Hyresgästföreningen har den här gången visat varför studenter inte engagerar sig i deras organisation. 

Alexander Johansson, student