DEBATT: Spola p-normen och sänk hyrorna för studenter!

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.

Genom att ha färre parkeringsplatser i studentområdena skulle såväl hyror som miljöpåverkan minska. Detta menar Jesper Olsson, Språkrör Gröna Studenter och Amina Agbere från Gröna Studenter Lund. 

Vi skulle kunna göra en insats för klimatet och sänka hyrorna med så mycket som 1000 kr i månaden genom att ersätta den kommunala p-normen med en mobilitetsnorm. 

Det finns ett stort behov av fler bostäder i Sverige och vi unga kommer ofta i kläm, det är otroligt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Tyvärr är det otroligt svårt att få boende på våra studieorter, vilket ytterligare en bostadsrapport från Sveriges Förenade Studentkårer slår fast. Lund sticker ut i negativ bemärkelse då det tar i snitt 28 månader att få förstahandskontrakt i lägenhet. Vi behöver hitta vägar för att göra det enklare att bygga mer. 

Förutsättningarna på bostadsmarknaden är dessutom extra svåra för oss studenter som har en begränsad inkomst, där vi ofta lägger mer än 35% på hyran. Ingen blir rik på CSN och den som vill jobba vid sidan av straffas av det begränsade fribeloppet. För att passa studenternas plånbok bättre behöver vi göra det billigare att bygga. 

Tur då att relativt enkla ingrepp skulle kunna göra stor skillnad. Kommunen styr nämligen över något som kallas för p-normen, förenklat en regel för hur många parkeringsplatser det behöver finnas till varje boende. Spoiler alert: Det är många. Så många att det idag beräknas finnas mer parkeringsyta än boendeyta i Sverige. 

P-normen är en kvarleva från förra århundradet, när bilen skulle främjas till varje pris, och gör hyrorna mycket högre än de behöver vara. Då parkeringsplatser är dyra att anlägga höjer de priset för att bygga bostäder, vilket i sin tur leder till högre hyror. Detta påverkar dig vare sig du har bil och använder parkeringen eller ej. Då extremt få studenter har en bil är det ett absurt antagande att behovet av parkeringsplatser är stort på studentområden.

Ett försök i Uppsala visar att bostäder som byggs utan dessa extra p-platser blir ca 1000kr billigare i månaden.1000kr som vi som studenter skulle kunna använda för att förbättra vår psykiska och fysiska hälsa! 

Vi i Gröna Studenter skulle vilja ersätta p-normen här i Lund med en hållbar mobilitetsnorm. Du ska förstås kunna transportera dig, men det hade varit bättre och billigare att i första hans se till att studentbostäder har bra tillgång till andra kommunikationer som kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Det skulle låta oss bygga på ett sätt så att hyrorna blir lägre i nyproduktion. 

Gör vi det kan vi minska klimatpåverkan från byggnationen och bilberoendet samtidigt som vi sänker boendekostnaderna, en stor hjälp för oss studenter.

Källor: 

Framtiden för parkering och nya bostäder: analyser av bostadsmarknaden, markanvändning och miljökonsekvenser. 2020. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. 

Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) Bostadsrapport. 2021.

Jesper Olsson, Språkrör Gröna Studenter.
Amina Agbere, Gröna Studenter Lund.