Misstänkt covid-smitta på salstenta – “Ett fåtal personer har eventuellt varit smittsamma”

- in Corona, Nyheter, Utbildning

Trots rekordhög smittspridning hölls i förra veckan salstentor för vissa studenter vid Lunds universitet, bland annat vid medicinska fakulteten. Nu har misstänkt smitta av covid-19 upptäckts på läkarprogrammet.

Trots den massiva spridningen av covid-19 och att studenter uttryckt oro över att ha salstentor valde flera fakulteter vid Lunds universitet att genomföra höstterminens sista examinationer på plats. Det var tillåtet enligt såväl dåvarande rektorsbeslut som Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enligt Alva Söderbäck, ordförande för Medicinska Föreningen i Lund och Malmö, var det ett beslut som de flesta studenter hade förståelse för.

– Det finns ett fåtal studenter som varit oroliga och som hört av sig till oss. När de får höra vårt och fakultetens resonemang upplever vi att de också har en förståelse för varför situationen ser ut som den gör, säger Alva Söderbäck.

I en intervju med Sydsvenskan (12/1) motiverar Medicinska fakultetens vicedekan Maria Björkqvist beslutet med hänvisning till “rättviseaspekten och rättssäkerhetsaspekten”. Hon framhåller även att fakulteten ännu inte sett någon smittspridning vid tentatillfällen.

Sedan salstentorna genomförts har medicinska fakulteten dock fått kännedom om att studenter vid läkarprogrammet eventuellt varit smittsamma då de skrev tentor på plats.

– Vi har fått information från studenter som uppgett att de eventuellt varit smittsamma under provet. Det rör sig om ett fåtal studenter av totalt tusen som deltagit på någon av våra åtta platsförlagda tentatillfällen för läkarstudenter. Studenterna har alltså själva rapporterat till oss och i de situationer som vi fått samtycke från studenten så har vi informerat de personer som satt närmast att de varit i nära kontakt med en potentiellt smittad person, säger Maria Björkqvist.

Maria Björkqvist. Foto: Kennet Ruona, Lunds universitet.

Hon förtydligar att man inte fått några indikatorer på att de potentiellt smittade studenterna ska ha fört smittan vidare till andra på provtillfället.

Förändrar detta er syn på beslutet om att ha platsförlagd tentamen under pandemin?

– Vi har under hela pandemin arbetat tillsammans med våra studenter för att kunna genomföra rättvis och rättssäker examination på plats, med så liten risk som möjligt för smittspridning. Vi följer noga utvecklingen och vi hoppas vi kan fortsätta genomföra examination på plats, skriver Maria Björkqvist i ett mejl till Lundagård.

Även i januari 2021 rapporterade Lundagård om bekräftad covid-smitta vid en salstenta på läkarprogrammet, då en student testade positivt. Maria Björkqvist förtydligar att de inte heller vid detta tillfälle fick in någon rapport om att ytterligare studenter som deltog hade smittats av covid-19.

– Det vill säga inga indikationer som tydde på att den student som var covid-smittad spred detta vidare.

På Ekonomihögskolan har man också fortsatt med salstentor och på torsdagen den 13 januari samlades omkring 300 studenter i Victoriastadion för att skriva tentamen i juridisk översiktskurs. Det föregicks av protester mot att examinationen skulle hållas på plats trots rekordhög smittspridning av covid-19. Studenter uttryckte oro över att kurskamrater skulle delta trots symtom och en namninsamling med budskapet att universitetet bör “sätta studenternas hälsa först” fick mer än 300 underskrifter, vilket Lundagård tidigare rapporterat om.

Juridisk översiktskurs ges vid institutionen för handelsrätt på Ekonomihögskolan. Lundaekonomerna har varit i kontakt med initiativtagarna för att stötta dem i dialogen med fakulteten, men kåren har ingen generell hållning gällande om tentor bör hållas på plats eller inte under pandemin.

– Vår grundinställning är att studenter ska känna sig trygga under sin utbildning, inklusive examinationer. Därför är åtgärder för att minska smittspridningen det vi framhåller primärt. Vi har respekt för att skolan ibland bedömer att det är nödvändigt att tentor hålls på plats, säger Oscar Stålhök, ordförande för Lundaekonomerna.

Samtidigt är Lundaekonomerna positiva till namninsamlingen.

– Vi ser jättepositivt på alla typer av initiativ som ämnar att göra studenters röster hörda. Det är centralt att kommunikationen fungerar så att studenter förstår grunden till skolans beslut och att de alltid möts av lyhördhet från fakulteten, säger Oscar Stålhök.

Hur ser du på att studenterna inte fick gehör i det här fallet?

– Det är svårt att säga hur ett beslut ska påverkas av studenternas initiativ. För oss är det framförallt en hjärtefråga att kommunikationen är tydlig på båda håll, att studenter får ställa frågor och får svar från skolan när de känner sig oroliga.

Samtliga studentärenden som Lundaekonomerna mottagit i frågan kom inför tentan. De har alltså inte fått in några synpunkter om hur studenterna upplevde situationen i efterhand.

– Däremot har vi haft en dialog med fakulteten som framhäver att det kunde genomföras på ett smittsäkert sätt, säger Oscar Stålhök.

Även Lundagård har varit i kontakt med institutionen för handelsrätt som på torsdagen (20/1) meddelar att de inte fått någon rapport om smittfall som kan hänföras till salstentor.

Utöver tentan i JÖK hölls ytterligare tre stora salstentor på Ekonomihögskolan, rapporterar Sydsvenskan. De har även uppmärksammat att Lunds tekniska högskola (LTH) däremot valde att tillåta examination på distans. Av totalt 142 planerade salstentor vid LTH gjordes 33 om till att vara helt eller delvis digitala, vilket berörde 1693 studenter. Beslutet grundades bland annat på en uttryckt oro bland personal och studenter.

– Det skulle såklart vara en jobbig situation om studenter tvingas skippa tentor för att de har symtom eller av annan anledning sitter i karantän. Det kan ju leda till en slags examinationsskuld och till och med innebära konsekvenser för studenters CSN-lån. Därför var vi positiva till den här lösningen att bitvis gå över till digital examination, säger Theo Nyman, kårordförande för Teknologkåren.

På fredagseftermiddagen får Lundagård uppgifter om att en student testat positivt efter att ha deltagit på en salstenta på LTH.

 

I skrivande stund har Lundagård inte några uppgifter om bekräftade fall av covid-19 kopplade till några andra tentatillfällen än de vid läkarprogrammet på medicinska fakulteten och vid LTH. Har du tips på ämnet? Mejla oss på lundagard@lundagard.se.