Uppropet inför Lundakarnevalen senareläggs

Under Uppropet brukar tusentals lundastudenter samlas för att anmäla sitt intresse för att jobba med Lundakarnevalen. Ökad smitta och striktare restriktioner gör nu att evenemanget skjuts upp till den 27:e februari. 

Uppropet var ursprungligen schemalagt till den 30 januari men när de nya restriktionerna offentliggjordes den 10 januari tog karnevalsledningen beslutet att skjuta fram evenemanget 

– Vi enades väldigt snabbt om att det inte skulle gå att genomföra Uppropet som vi först planerat. Att skjuta upp det var det bästa alternativet, berättar Linnea Söderström, press- och sponschef på Lundakarnevalen. 

– Det var blandade känslor till en början men oron övergick ganska snabbt till hoppfullhet, fortsätter hon. 

Beslutet togs i samråd med en ny arbetsgrupp som jobbar med att anpassa karnevalen till det rådande smittläget. Arbetsgruppen består bland annat av smittskyddsläkare. 

– Gruppen var positiv till att skjuta fram det då flera prognoser visar att smittspridningen förhoppningsvis kommer minska framöver, berättar Linnea Söderström. 

Planen är nu att genomföra Uppropet i full skala den 27:e februari istället. Däremot kommer det att ske utomhus och inte i AF-borgen, som det ursprungligen var tänkt. Detta för att göra tillställningen mer smittsäker. 

Linnea Söderström berättar dock att planerna kan komma att förändras igen om inte smittläget förändras tills den 27:e februari. Ett alternativ är att genomföra Uppropet på plats men enbart med registrering och biljettförsäljning. Mässan, en del av Uppropet där studenter kan träffa de olika sektionerna, kan i ett läge med fortsatt hög smittspridning slopas. Ytterligare ett alternativ är att införa tidsslotter för att undvika stora folksamlingar. 

I värsta fall kan Uppropet komma att bli digitalt om smittspridningen bedöms vara tillräckligt hög. Detta kommer i största möjliga mån dock undvikas, berättar Linnea Söderström. 

– Lundakarnevalens ledord: bus, påhittighet, humor, glädje och gemenskap förmedlas bäst genom ett fysiskt evenemang, menar hon.