Palmer ända upp i taket – växthuset i Botaniska trädgården ska renoveras

- in Nyheter

Växthuset i Botaniska trädgården ska genomgå en ombyggnation för att möjliggöra större rum för utrotningshotade palmer. Dessutom är renoveringen tänkt att bidra till att öka attraktionsvärdet för allmänheten och förbättra arbetsmiljön för anställda i växthuset.

Kottepalmerna i det nuvarnade
växthuset behöver mer plats
Pressfoto: Katrin Furustig /
Statens fastighetsverk

Växthuset i Botaniska trädgården färdigställdes 1865 och har sedan dess huserat växter av alla dess slag. Den första sektionen som växthusets besökare kommer in i är Palmhuset, med ett tropiskt klimat och stora träd. Där står två Kottepalmer som planterades på 1860-talet och som nu har vuxit så pass högt att de slår i taket. Palmerna tillhör en utrotningshotad art (Cycas Zeylanicari) och växer vilt enbart på Sri Lanka och på några ögrupper utanför Thailands västkust.

Det är på grund av den rådande platsbristen som Palmhuset nu ska byggas om. Renoveringen kommer att leda till ett större palmhus i glas med högre takhöjd och även en ny entrébyggnad. Rebecka Kessler, projektledare på Statens fastighetsverk som ansvarar för renoveringen tillsammans med Lunds universitet, menar dock att det inte enbart görs för att palmerna ska få mer plats att växa utan även för att personalens arbetsmiljö ska förbättras.

Planen är att ombyggntionen ska börja redan våren 2023 och pågå fram till 2025. Under denna tid kommer det inte gå att besöka växthuset.

– Det är tyvärr inte möjligt att hålla det öppet för allmänheten då. Behörig personal kommer att ha tillgång till byggnaden men det kommer att vara en byggarbetsplats under denna tid, säger Rebecka Kessler.

Vad kommer att hända med växterna under renoveringen?

– Kottepalmerna går inte att flytta på så de måste tyvärr stå kvar för att överleva, men ska självklart skyddas i den mån det går, menar Rebecka Kessler

Detta bekräftar även Bente Eriksen, föreståndare på Botaniska trädgården.

– Det är svårt att hitta växthus som kan komma upp i de temperaturer och den luftfuktighet som våra lokaler har. Vi vill inte riskera växternas liv, det är ju för deras skull som vi renoverar, så de får vara kvar.

Bente Eriksen förklarar att de växter som står i krukor kan flyttas på till andra delar av växthuset men att de stora växterna som är fastplanterade i marken, som Kottepalmerna, måste vara kvar.

Hela Lunds botaniska trädgård är ett statligt byggnadsminne vilket ställer höga krav på att renoveringen av växthuset görs med varsamhet och utan att förstöra det ursprungliga uttrycket. Rebecka Kessler är väldigt positiv till de nuvarande ritningarna och hoppas att det kommer bli ett ännu mer attraktivt besöksmål i Lund när byggnationen är klar.

Detta håller Bente Eriksen med om och lyfter även att växthuset kommer att få en ny utställningslokal efter renoveringen, något som saknas idag. Botaniska trädgården besöks av 700 000 personer varje år och ett huvudsyfte är att informera allmänheten om botanik och miljö. Detta kommer att bli enklare nu med en utställningslokal enligt Bente Eriksen, som tillägger:

– Vi vill att besökarna ska få ut mer av sitt besök hos oss.