Ny rapport föreslår bostadsbidrag och a-kassa till studenter

- in Nyheter, Studentliv

Studiemedlet är inte anpassat till den värld studenter möter idag. Det menar Sveriges förenade studentkårer (SFS) i en ny rapport, som också föreslår ett antal reformer.

Det var i förra veckan som SFS, en paraplyorganisation för studentkårer runt om i landet, presenterade sin nya rapport Studiemedlets gränser. Rapporten utreder hur studiemedelssystemet har förändrats sedan 2001, då den senaste genomgripande reformen gjordes.

SFS ser flera brister i hur dagens system är utformat. Bland annat menar organisationen att den gräns på 240 veckor som idag finns på studiemedel inte är tillräcklig för vissa moderna utbildningar, och att nyexaminerade studenter lätt hamnar i ett ekonomiskt limbo ifall de inte omedelbart får anställning efter studierna.

Några av rapportens reformförslag är därför att studenter ska omfattas av a-kassa, och att antalet veckor med CSN-lån och -bidrag uppdateras till 300. SFS öppnar annars för att det ska bli enklare att få fortsatt studiemedel vid ”synnerliga skäl”, något som redan idag är en möjlighet för studenter, men enligt SFS tillämpas mycket restriktivt.

Rapporten föreslår även att ett nytt bostadsbidrag ska inkluderas i studiemedlet och administreras direkt av CSN. Dagens bostadsbidrag är, enligt SFS, inte anpassat efter studenter och upplevs som komplicerat av denna grupp. Även förändringar i sjukskrivningsregler för studenter föreslås.