Tänk om jag dör under tentan?

– Det här är en utbildningspolitisk krönika, åsikterna som framförs är skribentens egna –

Borde inte även akut sjukdom leda till förlängd skrivtid? Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Johanna Trapp ifrågasätter varför sjukhusvistelser och andra oförutsägbara händelser inte räknas in bland studenternas rättigheter. 

I november hade jag en hemtenta i statsvetenskap. En dag in på tentan fick jag riktigt ont i magen. Det kom som ett blixtanfall. Blixten slog ner i magen och jag trodde jag skulle dö. Man säger så ibland men detta var verkligen slutet. Helgen spenderades därför på akuten på universitetssjukhuset, närmast i dvala. Inte alls bra när man har en tenta att skriva. Tillslut fick jag lov att åka hem med förbehållet att jag lovade att vila de kommande dagarna. Väl hemma mailade jag min kursföreståndare och frågade om jag kunde få förlängd skrivtid. Han svarade att man inte får förlängd tid vid tillfällig skada eller sjukdom och hänvisade mig till omtentamen.

Lunds universitet har stadgar som behandlar studenters rättigheter och skyldigheter enligt högskoleförordningen. I kapitel 6 om “examinationer” står det under punkt 5.3 att studenter med en varaktig funktionsnedsättning har rätt till förlängd skrivtid. 

Men vad är egentligen skillnaden mellan en varaktig och tillfällig funktionsnedsättning? Jag menar att en tillfällig funktionsnedsättning kan vara minst lika illa som en varaktig. Jag har OCD utöver ont i magen, men att den är just varaktig ger mig möjligheten att lära mig av mina förutsättningar under en längre tid. Frågan blir helt enkelt vad syftet med förlängd skrivtid är. Har man en funktionsnedsättning som gör att man annars har svårt att klara av att göra tentor är det rimligt med förlängd skrivtid. Men ligger det inte även i kursföreståndarnas intressen att studenter som hamnat lite efter på grund av oförutsedda händelser skulle kunna få en extra dag för att slippa omtentan. Både så att studenten kan lämna delkursen bakom sig, men även så att professorna får färre tentor att rätta. 

Självklart kan inte sjukhusvistelse alltid leda till förlängd skrivtid, då skulle alla få pseudosjukdomar när det är dags för tenta. Men med tanke på att samhället anpassats i en rasande takt efter att sjukdomstillstånd är det nya normala, vore det inte konstigt att göra även tentareglerna mer flexibla för tillfällig funktionsnedsättning. Corona har lärt oss att sjukdom är en legitim anledning för att missa något. Att detta gäller för föreläsningar men inte för tentor är bara motsägelsefullt. Det är dags för universitetet att rannsaka sina skyldigheter och tala om varför varaktig funktionsnedsättning är värre än tillfällig.