Universitetet kritiseras av Justitieombudsmannen – ”ett missförstånd”

- in Nyheter

Lunds universitet (LU) får kritik av Justitieombudsmannen (JO). Detta efter att universitetet dragit ut alltför länge på tiden med att överlämna ett överklagande. 

Det var i början av vårterminen 2020 som en student begärde ut handlingar från Samhällsvetenskapliga fakulteten, en begäran som kort därefter avslogs av universitetet. Studenten valde då att överklaga ärendet, något som LU enligt förvaltningslagen ska hantera ”skyndsamt”.

Ändå skulle det ta över en månad för LU att vidarebefordra överklagandet till domstolen. Enligt en universitetstjänsteman hade handlingarna ”fastnat i systemet”. Studenten valde kort därefter att anmäla skeendet till JO.

Igår (1/2 2022), nästan två år efter att anmälan inkommit, kom JO:s beslut. Ombudsmannen kritiserar LU för att överklagandet tagit för lång tid. Även om det inte specificeras i lagen vad ”skyndsamt” innebär, finns prejudikat som antyder att det i ärenden som detta inte bör röra sig om mer än en vecka. I ett brev undertecknat dåvarande rektor Torbjörn von Schantz förklarar LU att dröjsmålet berodde på ett ”missförstånd om hur överklagandet skulle hanteras och av vem”.

”Att överklagandet överlämnades först den 13 mars, dvs. drygt en månad efter att det kom in till myndigheten, är inte godtagbart” skriver JO i sitt beslut. Kritik från JO innebär inte någon rättslig påföljd, men betyder ändå att myndigheten har agerat felaktigt.