Vänsterprotest mot AFB – slog upp tält i receptionen

- in Aktuell, Bostad, Nyheter

Tidigare i dag (12/5) genomförde Vänsterstudenter Lund en aktion mot AF Bostäder. Lundagård rapporterade från platsen.

Strax efter klockan 14 genomförde ett tiotal studenter från Vänsterstudenter Lund en aktion mot AF Bostäder (AFB) inne på bostadsföretagets kontor på Sparta. I AFB:s reception satte studenterna upp ett antal tält, hällde upp kaffe i muggar och lät Peps Perssons musik spela i en högtalare.

En av studenterna som genomför aktionen, Peter*, menar att AFB har svikit studenternas intressen för sina egna.

– Vi tältar mot de ständiga hyreshöjningarna, vi tältar mot att en studentbostad i dag inte skiljer sig mot andra bostäder. Vi tältar även mot att AFB har en VD som tjänar 1,4 miljoner på våra studentlån och som samtidigt sitter i bostadsägarnas styrelse och där driver på för höjda hyror.

– Det räcker nu, det är inte tanken att vi ska lägga hälften av vårt CSN på hyran.

Han menar dessutom att problemet drabbar alla studenter, även utanför Vänsterstudenter Lund.

– Antingen direkt eller indirekt är vi alla påverkade av en hyresmarknad som blir allt sämre för oss studenter.

Vänsterstudenter Lund strax
innan att de slog upp tält hos AFB.
Foto: Arvid Grange.

Utanför själva aktionen delas det ut flygblad av några studenter. På bladet finns bakgrundsinformation, samt kraven de vill se uppfyllda. Dessa är bland annat att bolagets VD Henrik Krantz ska avsättas och att hyror inte ska överstiga en tredjedel av CSN.

Platsen fylls snabbt på med studenter utanför receptionen, som är där både för att delta och som förbipasserande. Olivia* är där för aktionen men stannar först en stund utanför receptionen för att observera. Hon berättar att hon bor i en av AFB:s korridorer på Sparta, och att aktionen därför är av särskild angelägenhet för henne själv. Olivia menar att hyrorna har höjts mycket på AFB:s lägenheter i Sparta och att vad man betalar i hyra påverkar hela ens vardag.

– Största utgiften alla studenter har är ju ens hyra. Desto mindre man behöver betala i hyra desto mer liv kan man leva.

Står du bakom alla aktionens krav?

– Ja det gör jag.

Hon hoppas på att aktionen ska kunna inspirera fler studenter till att engagera sig i frågan. När det gäller studenter menar hon att många är ovana hyresgäster, något som är till hyreshöjningarnas fördel.

– Man vet inte sina rättigheter. AFB vet ju om att det är folk som har sina första kontrakt någonsin.

Är du orolig att detta kommer leda till konsekvenser för er?

– Man är väl alltid lite oroligt för det. Det är väl också det som gör det lite läskigt när det är ens bostad, att konsekvenser kring ens bostad påverkar en ju väldigt mycket, om man skulle få repressalier.

Polisen anlände
snabbt till platsen.
Foto: Arvid Grange.

Polisen dyker snart upp och studenterna packar ihop tälten och lämnar receptionen. Men Peter är inte missnöjd med aktionens resultat.

– Vi är nöjda. Folk har haft trevligt, vi har spelat Peps och ätit kaka.

Lundagård har varit i kontakt med AFB:s VD Henrik Krantz, som har avböjt att kommentera.

*Varken Peter eller Olivia vill uppge efternamn.