”Det här är min stund på jorden” – Lundagård möter Johan Pehrson

- in Aktuell, Intervju, Politik, Valet 2022

Han är doldisen som ska rädda Liberalerna kvar i riksdagen. Lundagård har träffat Johan Pehrson (L) för ett samtal om hållbarhet, Nato och liberala utopier.

När Johan Pehrson den 3 maj, strax före Studentafton-debatten mot Märta Stenevi (MP), slår sig ner för en intervju har han bara varit partiledare i knappt en månad. Företrädaren Nyamko Sabuni gjorde hastig sorti, och nu är det i stället upp till Pehrson att pumpa partiets siffror upp över riksdagsspärren.

– Det känns utmanande, men det är en ära att vara en av de som leder oss medlemmar i Liberalerna. Särskilt om man tänker på alla de giganter som varit före oss.

– Men det här är min stund på jorden, under de här stjärnorna, och jag ska verkligen göra mitt bästa av det. Så jag tycker också att jag det är väldigt väldigt roligt, försäkrar Johan Pehrson.

Trots att Johan Pehrson själv studerade i Uppsala känner han ingen rivalitet gentemot lundastudenterna.

Johan Pehrson (L).
Foto: Saber Malmgren.

– Nej, jag känner bara glädje när jag möter unga människor som vill lägga grunden för sin egen och Sveriges framtid!

Temat för kvällens debatt är ”Den hållbara framtiden” – fokus ska ligga på utbildning och energipolitik. Enligt Johan Pehrson är utbildningen också en central del i hur vi bör definiera “hållbarhet”.

– Det är klart att det finns de direkta hållbarhetsaspekterna vad gäller biologisk mångfald och klimatpolitik, men pratar man hållbarhet brett så är det ju på andra sätt också. Det är social hållbarhet, jämställdhet, livsmedelsförsörjning, ett hållbart arbetsliv… 

– Och idag är det ju också uppenbart att hållbarhet är ju också ganska mycket demokrati. Det har blivit uppenbart för massa svenska företag som investerat massa i Ryssland att det inte var så hållbart.

Är demokrati alltså en förutsättning för hållbarhet?

 – Ja jag tror ju att det är avgörande. Demokratier och marknadsekonomier har bäst förmåga att möta de utmaningar vi har i hållbarhet, till exempel på klimatområdet. Förstå vad han Tesla-mannen [Elon Musk, reds. anm.] har gjort för att föra elbilen framåt!

Johan Pehrson understryker att han gillar kvällens motståndare Miljöpartiet ”på många sätt”. Han ser emellertid en avgörande skillnad i synen på teknik – mer specifikt, i synen på kärnkraft.

– Vi kommer inte undan detta, att vi också behöver ha mer energi som är reglerbar. Min slogan är ju att vi behöver ha både sol, vind och kärnkraft!

– Alla delar där är viktiga. Jag menar det stora är ju vind såklart, det är jätteviktigt att vi fortsätter investera i vindkraft i Sverige, försäkrar Johan Pehrson, för att i nästa andetag ändå lyfta behovet av nya kärnkraftsreaktorer.

Man har haft huvudet väldigt långt ner i sanden om man inte såg detta komma.

Johan Pehrson menar att en rejäl elektrifiering är nödvändigt inte bara av klimatskäl, utan också för att göra Europa oberoende av rysk energi. Han menar att inköp av rysk gas finansierar landets ”massmördande”, och ställer sig mycket positiv till ett svenskt natomedlemskap – något som sedan intervjutillfället kommit att bli allt mer sannolikt.

– Vi såg också hur Putin använde detta [sin krigsmakt, reds. anm.] i Georgien, vi har sett vilket spel han har spelat i Belarus, vi såg hur han började invadera Ukraina redan 2014… Man har haft huvudet väldigt långt ner i sanden om man inte såg detta komma.

Processen kring Natomedlemskap har gått väldigt fort – är det något som är positivt?

– Det var nödvändigt redan för 20 år sedan, att Sverige och Finland blev medlemmar i Nato, och det är lika nödvändigt idag. Det finns inget annat sätt. Nordamerika och Europa har en rätt att försvara sig mot diktaturers vidriga angreppskrig.

Johan Pehrson (L). Foto: Saber Malmgren.

Trots kris på riksplanet är Liberalerna starka i Lund. Partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, och är på god väg att bli kommunens största borgerliga parti i valet, med drygt 15 % i en opinionsundersökning gjord av Sydsvenskan.

Är Lund ett liberalt idealsamhälle?

– Alltså det fina med Liberalerna är att vi inte har utopier, det är andra, tokiga ideologier som har det. Vi tror ju på människans  och samhällets ständiga utveckling, och när det kommer nya utmaningar så måste vi ta oss an dem med ett liberalt förhållningssätt, det är ju det som gjort Sverige till ett så fantastiskt land.

Det ”liberala förhållningssättet” präglas enligt Johan Pehrsson av rationalitet, öppenhet och tolerans.

– Ett aktuellt ämne är ju yttrandefrihet. Den här extremt konstiga dansk-svensken [Rasmus Paludan, reds. anm.] som åker runt och bränner för andra människor heliga skrifter , det kan ju tyckas udda att försvara det, och jag försvarar inte det, han beter ju sig som ett ärkesvin, men jag försvarar hans rätt att yttra sig.

Johan Pehrson lyfter också skolan som en hörnsten i det liberala projektet – särskilt grundskolan. Men Liberalerna har även visioner för den högre utbildningen:

– För forskning inte minst är det viktigt att vi har ett enprocentsmål även där, ungefär som vi har för bistånd. Vi ska ha 2% för försvaret nu, även om när vi satt själva i regering under Ola Ullsten så hade vi 3%…

Vi har haft en fladdrig mandatperiod i medborgarnas perspektiv.

Den folkpartistiska enpartiregeringen under Ola Ullsten var historiskt svag, med ett stöd på bara drygt 10% av väljarkåren. Ändå måste Ullstens siffror te sig som ett drömscenario för dagens Liberaler, som kämpar för att alls nå riksdagsspärren.

– Vi har haft en fladdrig mandatperiod i medborgarnas perspektiv. En del har blivit förbannade, vi gick ju till val på en borgerlig regering, och sedan släppte vi ändå fram Stefan Löfven efter 134 dagar. 

Nu är Liberalerna åter förankrade på högersidan i svensk politik. Johan Pehrson är dock ivrig med att försäkra att partiets position ändå är pragmatisk.

 – Vi kan prata med alla partier, vi kan ju prata med Vänsterpartiet, men vi kan också prata med SD. Det betyder inte att vi erkänner deras ideologier som på något sätt hållbara, det är ju en sorglig källa för människor att hämta inspiration i. Men det är ett faktum vi som demokrater får acceptera att människors val gäller. Människor har aldrig röstat fel i sverige. Oklokt kanske, men aldrig fel.