Dras till Kronofogden – av kårernas egen bank

- in Aktuell, Nyheter

Kreditkassan erbjuder snabba lån till studenter med ekonomiska problem. Alla lyckas inte betala tillbaka, och kassan har dragit ett flertal personer till Kronofogden. För en låntagare har det resulterat i svårigheter att hitta bostad.

– Jag hade ju inget jobb, så jag kunde inte gå till banken, och på något sätt fick jag höra talas om Kreditkassan. 

Maria* är 44 år gammal och tidigare student vid Lunds universitet. I samband med att hennes examen närmade sig genomgick hon en skilsmässa, vilket försatte henne i en ekonomiskt utsatt situation. Det var i detta läge som hon kom i kontakt med stiftelsen ”Kreditkassan” – ett låneinstitut som drivs av Lunds universitets studentkårer (Lus).

– Det var en väldigt enkel process, berättar Maria om när hon undertecknade låneavtalet.

Kreditkassan grundades 1922 och har som syfte att erbjuda ekonomiskt stöd till studenter vid högre lärosäten i Skåne som av olika anledningar har en pressad ekonomisk situation. Kassan hade vid årsskiftet tillgångar på över 2 miljoner kronor.

kassan erbjuder egentligen två olika lån: det ”lilla lånet” på upp till 5 000 kronor och det ”stora lånet” på 20 000 kronor. I dagsläget erbjuds emellertid bara det mindre lånet av en rad administrativa skäl. Det lilla lånet ska, tillsammans med en ränta på ca 5%, vara betalt inom ett halvår efter lånedatum. Sedan 2018 har ca 25 personer om året tagit lån hos kassan och i dagsläget finns det 14 aktiva lån. Men långt ifrån alla betalas tillbaka i tid.

Maria är en av de som inte betalat av sin skuld till Kreditkassan. Hon berättar att hon i början inte hade möjlighet att betala tillbaka lånet av ekonomiska skäl. Senare, när åren gick, skulle hon glömma bort att betala tillbaka.

– Jag hade så mycket som pågick i mitt liv under den tiden. Jag fick ett jobb, började plugga, träffade en ny kille… Mitt liv var lite upp och ned. 

Efter nästan sex år fick Maria ett kravbrev från Kronofogden – ett så kallat betalningsföreläggande. Kreditkassan hade skickat hennes ärende vidare dit, för att myndigheten skulle kräva in skulden.

Sedan 2018 har Kronofogden mottagit 15 ärenden från Kreditkassan för att låntagarna inte har kunnat betala tillbaka. Majoriteten av dessa lån hade, likt Marias, tagits före 2018.

När en långivare går vidare med ett ärende till Kronofogden skickas först ett betalningsföreläggande till låntagaren, som får möjlighet att bestrida skulden. Om låntagaren väljer att inte bestrida har hen en viss tid på sig att betala tillbaka innan Kronofogden fattar ett officiellt beslut om att lånet måste återbetalas – ett så kallat utslag. Vid utslag får låntagaren även en så kallad betalningsanmärkning, vilket syns när exempelvis framtida långivare eller hyresvärdar gör en bakgrundskontroll.

Jag visste inte vilken skuld jag skulle prioritera.

Så blev det för Lisa*, i dag 41 år gammal och förtidspensionerad. Hon tog ett lån från Kreditkassan 2012 när hon studerade i Lund och upplevde att CSN inte räckte. Redan innan det hade hon tagit lån från flera andra instanser, något som skulle göra det svårt för henne att betala tillbaka sitt lån från kassan.

– Jag visste inte vilken skuld jag skulle prioritera för att inte hamna hos Kronofogden. Jag försökte betala tillbaka så gott jag kunde.

För att låna pengar hos Kreditkassan får man inte ha betalningsanmärkningar eller obetalda lån – däremot görs ingen kontroll av personens övriga belåning. Just detta beskriver Lisa som en av anledningarna till att hon sökte sig dit.

När det blev svårt att betala tillbaka kontaktade Lisa Kreditkassan och menar att bemötandet hon fick var ”tillmötesgående”. Hon fick uppskov, men efter sju år gick skulden vidare. 2019 fick hon ett betalningsföreläggande.

– Och då var jag på väg att betala för jag hade pengar under det tillfället, men så valde jag att betala en hyra istället. Då skickades det här ärendet vidare till Kronofogden. 

Myndigheten fattade beslut om att Lisa skulle återbetala sin skuld till Kreditkassan, och hon fick i och med det också en betalningsanmärkning. Med anmärkningen i bagaget har det varit svårt för henne att hitta fast boende, då många hyresvärdar är ovilliga att hyra ut till personer med betalningsanmärkning.

– Jag har bott i andra hand de senaste tre åren, och jag har inte fått någon egen bostad förrän nu, berättar Lisa.

Av de 15 fall som skickats till Kronofogden sedan 2018 har ytterligare sju stycken ärenden utöver Lisas lett till utslag från Kronofogden. Över hälften av de som inte kunnat betala tillbaka sina lån har fått en betalningsanmärkning. 

Wojtek Goralczyk är sedan årsskiftet ordförande i Kreditkassans styrelse. Han menar att organisationen i stor mån försöker ha en dialog med låntagare som har återbetalningsproblem.

– Vi försöker självklart att välja överenskommelse först, det är mycket trevligare för alla och mycket rimligare, men absolut, om någon vägrar att betala helt, eller om det strider mot det som är avtalat, då måste vi ta ett beslut. 

Han hänvisar till en särskild klausul, nummer 13, i det avtal som låntagaren tecknar i samband med att lånet tas. Där står: ”Tvist med anledning av lånet eller dess villkor ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om en överenskommelse inte kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i en domstol eller av kronofogdemyndigheten.”

Självklart vill vi lösa det. 

När dialog verkar fruktlöst blir de enskilda låneärendena något som tas upp i Kreditkassans styrelse, som sedan gör bedömning från fall till fall. Enligt Wojtek Goralczyk är det i dagsläget två fall som är uppe för diskussion i styrelsen.

Hur ser ni på att studenter kan drabbas negativt av er verksamhet om de inte har möjlighet att betala tillbaka?

– Det är därför som punkt 13 finns, att man vid konflikt i första hand ska lösa det genom överenskommelse. Om man mejlar oss eller kommer förbi, så når vi kanske en överenskommelse. Kanske sätter vi en förlängning. 

– Självklart vill vi också lösa det. Det är både smartare och billigare problemlösning, att säga att du får flera månader på dig, än att gå till domstol eller kronofogden och betala rättegångskostnader eller avgifter.

Betalningsanmärkningen till trots har Lisa i dag en stabil ekonomi och är på väg att bli skuldfri. Hon berättar att hon fick pengar kort efter det att hennes skuld gått till Kronofogden.

– Så jag betalade av den direkt. Men det var väldigt synd att det gick så långt.

*Lisa och Maria heter egentligen något annat.