Bostadsdebatt långt från studenternas hemmaplan

- in Aktuell, Valet 2022

Hur ska Lund byggas i framtiden? Lundagård bevakade en annorlunda politisk debatt – och sänkte medelåldern i publiken rejält.

Det finns få av dem idag, aktionsgrupperna.

”Enfrågesgrupper, ofta med militant karaktär och kort livslängd”, beskrivs de som av NE.se.

Ändå har vår stad Aktionsgrupper för samhällsbyggnad i Lund (AFSL), en lokal förening som sedan 2020 har arbetat för att skapa debatt kring Lunds stadsbilds framtid. Sedan dess har de organiserat ett flertal aktioner för att påverka beslutsfattandet.

Det är viktigt med våra krökta gator och de gröna elementen.

På måndagkvällen (29/8) anordnade AFSL debatten ”Hur vill vi bygga vårt Lund?”. Representanter från alla kommunpartier förutom Feministisk initiativ är på plats. Moderatorn Thomas Hellquist är professor emeritus i arkitektur och ordförande i AFSL. Han inleder och sätter tonen för kvällen:

– Stadskärnan ger Lund sin identitet. Det är viktigt med våra krökta gator och de gröna elementen. Detta tillsammans med en äldre byggnation som är måttlig i sin skala: det är vad som skapar identiteten. Den måste vi beakta när vi bygger det nya Lund.

Lyssnande på pingstkyrkans träbänkar är ett stort antal personer, säkert hundra stycken, med en medelålder på vad en i publiken kallar ”60 plus plus”. Utanför den gudfruktiga lokalen har partierna lagt fram kommunal valinformation – alla förutom Kristdemokraterna, som i stället delar ut information om deras rikspolitik och blåa våtservetter med texten ”rätt till fast läkarkontakt”.

Efter sin utläggning vänder sig Thomas Hellquist till politikerna och frågar om kvarteret Galten strax intill Mårtenstorget. För två år sedan lades det fram ett förslag om att bebygga de tomma ytorna. Planerna var kontroversiella och efter ett kommunbeslut skrotades dem.

Medelåldern i publiken beskrevs som
”60 plus plus”. Foto: Parisa Bazaz

– Vad tycker ni ska hända i kvarteret, detta sår i staden? frågar Thomas Hellquist.

Frågorna var bestämda på förhand och politikerna kan inget annat än svara. De ges en minut innan en gummianka kläms åt och gör ett gällt kvack som markerar slutet på deras tid. Per Johnsson (C) inleder:

– Vi var i grunden positiva till förslaget för två år sedan. Om det idag går att göra något som är möjligt ekonomiskt är vi öppna för det.

Kvack.

Börje Hed (Förnyalund) tycker att ”det var ett förfärligt förslag som lades fram.”

– Vi vill ha det småskaligt. Två till tre våningar högt.

Kvack.

Sofia Hallonqvist (KD) trycker på sitt partis kärnvärden:

– När vi bygger i Lund måste det bli vackert och tryggt. Inga smala gränder.

Så fortsätter det. Alla partier får lägga fram sin sak.

Det är väldigt svårt att få bostad som ung idag.

Nya områden – parken vid Klosterkyrkan, Västerbro, Brunnshög – lyfts också. Publikfrågor tas upp och resultatet blir mindre en debatt mellan partierna och mer en regelrätt utfrågning. En återkommande smärtpunkt är antalet våningar på nybyggnationer.

– Det är dyrt, komplicerat och osäkert att bygga högt. Alltså: det är dumt att bygga högt, konstaterar Thomas Hellquist.

Detta är Förnyalunds paradgren: två-fyra våningar tycker de är lagom högt. ”I vårt Lund finns inga höghus i stadskärnan”, har partiet skrivit i sitt valmanifest.

Några opponerar. Den nästan enda unga personen i salen, Axel Hallberg (MP), är först med att föra den yngre generationens talan:

– Det är väldigt svårt att få bostad som ung idag – inte minst som student. Vi behöver också fler bostäder, säger han

Även de marknadsliberala partierna (C och L) talar mot, men på andra grunder. Hur låga kan husen bli innan exploatörerna vägrar? Innan de inte längre anser det vara lönsamt?

Partierna får väga mellan en estetisk, med Thomas Hellquists ord måttlig, byggnation, och det i Lund stora behovet av bostäder som finns. Det sistnämnda perspektivet tar mindre plats under kvällen och studentfrågorna är närmast obefintliga.

Debatten pågår länge och är stundom mycket teknisk. Om kommunstyrning, byggnadsnämndens makt och politikens ansvar. Först efter nästan två och en halv timme av svettig utfrågning får politikerna träda av scenen.

(Från vänster:) Per Johnsson (C), Börje Hed (FNL), Sofia Hallonkvist (KD), Cecilia Barnes (L), Rasmus Törnblom (M), Axel Hallberg (MP), Björn Abelson (S), Victoria Tidblom (SD) och Ann Schlyter (V).
Foto: Parisa Bazaz

I en tidigare version av artikeln uppgavs det att Kristdemokraterna delade ut kondomer. Det var våtservetter.