Nya förbud för elsparkcyklar

- in Nyheter

Från och med i dag, 1 september, träder två nya lagar för elsparcyklar i gång. De nya lagarna innebär att det nu råder körförbud för elsparkcyklar på gångbanor, samt ett förbud mot parkering av elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

Det är med anledning av det ökade antalet olyckor orsakade av elsparkcyklar som lagändringen genomförts, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Nu får vi ordning och reda även på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer. Nu är det slut med det. Det här förslaget kommer förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på våra gångbanor, säger infrastrukturminister Tomas Enerothi ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

Den som bryter mot körförbudet på gångbanor riskerar att straffas med böter.