Sitt inte bara där, engagera dig!

- in Krönika/Utbildningspolitik, Krönikor

Studenters påverkansarbete är viktigt för utbildningens kvalitet. Det är dags att de studenter som faktiskt engagerar sig tas på allvar, skriver Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Mia Huovilainen.

Under en föreläsning för några veckor sedan frågade lektorn om någon i klassen hade läst vår kursplan. När tystnaden ekade i salen konstaterade lektorn att det var som hen förväntade sig, det vill säga att ingen student i realiteten läser kursplaner, men ändå, enligt lektorn, finns det kåraktiva som tjatar om kursplaner. Detta var knappast första gången jag ställdes inför en situation där studentengagemanget ifrågasattes. Att vara en student som sysslar med påverkansarbete är ungefär som en cykeltur från Södra Esplanaden upp till Norra Fäladen – konstant uppförsbacke och mestadels motvind.

I Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet står det: “Ett välfungerande studentinflytande stärker varumärket Lunds universitet” och att studentinflytande “…är ett viktigt medel för att uppnå universitetets överordnade mål: högsta kvalitet i utbildning och forskning”. Studentinflytande är något meningsfullt, men ändå hör jag från både icke-engagerade studenter och universitetsanställda att påverkansarbete är onödigt, att studentkårerna bara driver sin egna (och inte studenternas) agenda och att det är töntigt.

Jag är trött på att kåraktiva ses som töntar eller onödiga när de är med och kämpar för det som är orsaken till att vi alla är här, nämligen utbildning. Studentinflytandet är en viktig kraft mot universitetet för att studentperspektivet inte ska glömmas bort vid viktiga beslut. Det är därför viktigt att studentrepresentanter får ett respektfullt bemötande från både universitetet men också andra studenter – de gör det arbete som många andra inte orkar eller bryr sig om. Studentrepresentanter bör inkluderas i alla instanser vars beslut berör studenter, man bör vara lyhörd för vad dessa representanter har att säga och man bör inte heller nonchalera dessa personer i sociala sammanhang. 

Det är även viktigt att universitetet (inte bara studentkårerna) är med och informerar och uppmuntrar studenterna till engagemang redan från deras första termin i Lund. Detta är även något som konstateras i Högskolelagen: “Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen” (SFS 1992:1434, 1 kap. 4 §).

Vi ska vara tacksamma för de eldsjälar som sliter för en bättre utbildning, men det behövs alltid fler engagerade. Bristen på studentengagemang är ogynnsamt, särskilt när vi faktiskt har chansen att vara med och påverka vår utbildning. 

Det kommer alltid finnas utrymme för förbättring, och vi studenter behöver visa enad front för att kunna komma någon vart. En bättre utbildning kommer inte ur att sitta ensam i sitt korridorsrum och klaga. Så sitt inte bara där, engagera dig!