Studenter kan göra sig skyldiga till folkbokföringsbrott

- in Nyheter

Att folkbokföra sig glöms lätt bort som ny student i Lund. Men nu får Skatteverket mer verktyg för att undersöka om du verkligen bor där du är skriven.

Inför terminsstart varnade Skatteverket i ett pressmeddelande (26/8) för att ”studenter kan riskera straff för folkbokföringsbrott” om de inte anmäler flytten till den nya studieorten. Enligt lag är du skyldig att anmäla din nya adress inom en vecka från det att du har flyttat. 2018 blev det dessutom straffbart att bortse från denna skyldighet.

Den första september i år skärptes lagen ytterligare och Skatteverket har nu möjlighet att begära ut information från bland annat CSN för att kontrollera att du bor där du är folkbokförd.

Studenten Rasmus Victor flyttade in i sin lägenhet för tre veckor sedan, men har fortfarande inte skrivit sig där.

– Jag planerar att skriva mig här nu, men det har bara inte blivit så, säger han.

Rasmus Victor mötte på svårigheter
med adressändringen till sin nya
lägenhet.
Foto: Ella Neller

Rasmus Victor berättar vidare att han har hört att det är olagligt att inte vara folkbokförd på sin adress, men att han inte vet hur olagligt det är. 

Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och folkbokföringsexpert, skriver till Lundagård att ”det är avsikten och uppsåtet som är centralt” för huruvida ditt handlande ska ses som ett brott. Detta innebär att du gör dig skyldig till folkbokföringsbrott först när du medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller inte uppdaterar dem vid flytt.

Tobias Wijk skriver att skyldigheten att anmäla flytt gäller oavsett om du bor i andrahand, sover på en soffa eller är inneboende.

Att många studenter inte skriver sig på sin adress kan vara just på grund av att de inte har förstahandskontrakt eller för att de bor i andra osäkra boendeformer. Detta gäller även för Rasmus Victor.

– Jag bor i andra hand och väntar fortfarande på info om boendet, säger han och förklarar att det inte går att göra en adressändring förrän han vet lägenhetens fastighetsbeteckning.

Tobias Wijk beskriver att man är fortsatt skyldig att anmäla flytt även i osäkra boendesituationer, men att uppsåt ”kan vara svårt att påvisa i dessa situationer”.

Rasmus Victor är generellt positiv till lagen, även om han själv bryter mot den, eftersom han ser ett behov av att få folk att folkbokföra sig på rätt ställe. Samtidigt vill han helst att Skatteverket inte granskar adresserna allt för noga. Då finns det marginaler för att hinna folkbokföra sig på rätt adress.

En vecka efter intervjun med Rasmus Victor ringer Lundagård upp för att säkra några uppgifter till artikeln, och möts av ett nytt besked. 

– Jag har folkbokfört mig nu!