Kritik mot AFB – träd skadas av bygge

- in Aktuell, Nyheter

AF-bostäders nya projekt Rhodos marknadsförs som ett “kolossalt klimatvänligt studentboende”. Trots detta har byggnationen orsakat irreversibla skador på träden i området, menar arboristen Robert Berglund.

Robert Berglund är certifierad arborist och bor sedan en tid tillbaka på studentboendet Proto på Norra Fäladen. Intill hans bostad bygger AF Bostäder sin nya satsning Rhodos. 

Rötter har skadats till följd av bygget.
Foto: Johan Larsson

Lundagård träffar Robert Berglund på byggarbetsplatsen och han visar den skada som orsakats på träden i området. Jord har grävts upp för nära trädens stammar och tunga material har placerats intill. Man har även tillåtit körning av tung trafik i den så kallade ”rotzonen” vilket har skadat trädens möjlighet att utföra cellandning. Detta har påverkat träden negativt till den grad att de riskerar att dö och samtliga kommer få betydligt kortare livstid, menar Robert Berglund.

– Resultatet av den här skadan kommer visas först om kanske fem år. Då har byggbolaget redan lämnat och fått betalt. 

Han menar att liknande skador skedde under bygget av Proto vilket man kan se på träden runt boendet. 

 – Man ser att det har börjat skjuta ut skott på stammen vilket är ett typiskt stressymptom, berättar Robert Berglund och pekar på en närliggande ek vars rotsystem skadades i bygget. 

Efter att Lundagård erbjudit AFB:s vd Henrik Krantz att kommentera kritiken återkommer han och berättar att han har varit i kontakt med byggfirman Nimad som har ansvaret för byggnationen.

– Vi har kommit överens om att de ska flytta de material och verktyg som står under träden samt hägna in träden för att skydda dem mot skada, berättar Henrik Krantz.  

Vi försöker spara så många träd som möjligt men vi kan inte behålla alla.

Henrik Krantz menar dock att en viss skada på träd är så gott som oundviklig vid nybyggnation. 

– Vi försöker spara så många träd som möjligt men vi kan inte behålla alla. Då hade vi inte kunnat bygga alls, säger han. 

Även om AFB nu vidtagit åtgärder vidhåller Robert Berglund dock att skadan på träden redan är skedd. 

– Nu finns det i princip ingenting man kan att göra för att motverka skadan, säger han.  

Varför ska man då bry sig om några träd?, frågar sig Robert Berglund retoriskt.. Han pekar på många fördelar som är förknippade med att ha välmående träd i sin omgivning. 

– Studier har visat tydliga kopplingar mellan psykisk hälsa och närhet till naturen och träd, säger han och fortsätter: 

– Träd kan även sänka temperaturen med flera grader i stadsmiljö på varma sommardagar och renar luften från föroreningar.