Ökad spridning av gonorré bland unga

- in Nyheter

Aldrig tidigare har så många smittats av gonorré i Skåne. Män i åldern mellan 20 och 29 år är de som drabbats främst.

Under första halvåret av 2022 rapporterades 214 nya fall av gonorré i Skåne, vilket är ett nytt rekord. Av de 214 fallen återfanns flest fall bland personer i 20-årsåldern och allra främst bland män. Men även i äldre och yngre åldersgrupper syns en ökad spridning. 

Att det är flest fall bland personer i 20-årsåldern är inte något som förvånar Tove From, kommunikatör och administratör för Riksförbundet för sexuell upplysning Malmö (RFSU Malmö) och även tidigare student vid Lunds universitet. 

– När det kommer till smittspridning är unga vuxna en särskilt utsatt grupp. Det betyder att gruppen generellt sett har ett större sexuellt riskbeteende än andra grupper i samhället, till exempel när det kommer till säkrare sex, säger hon i en intervju med Lundagård.

Tove From berättar vidare att spridningen av sexuellt överförbara infektioner (STI) går i vågor och just nu kan man se att gonorré ökar. 

Statistiken som Smittskydd Skåne har publicerat visar hur spridningen av gonorré har ökat år för år, men stannat av under pandemiåren. Nu menar Smittskydd Skåne att vi ser fortsättningen av den spridning som stannade av 2020. 

Den största ökningen sedan förra året, då restriktionerna släppte, står män mellan 20 till 24 år för. Där har fallen från det första halvåret av 2021 ökat med mer än dubbelt så många till det första halvåret 2022. Tove From ser detta som ett tecken på att mer preventiva insatser behöver göras riktade mot unga personer, genom exempelvis kunskapsspridning.

Gonorré är inte alls lika vanligt bland kvinnor som bland män, men åldersgruppen 20 till 24 år är också den grupp med flest smittade kvinnor. Här har dock antalet smittade sjunkit något jämfört med 2021. Generellt är gonorré vanligast bland män och framförallt bland män som har sex med män. 

Har man haft sex på ett sätt där infektion kan överföras, då ska man gå och testa sig, tycker Tove From. Utöver att gå till en mottagning går det även att beställa hem ett test för både klamydia och gonorré via 1177’s hemsida. Tove From berättar att man inte ska testa sig precis efter att man har haft oskyddat eller osäkert sex, eftersom testen då kan ge felaktiga negativa svar. Istället ska man vänta två veckor från det potentiella smittotillfället. Utöver detta poängterar Tove From även att det är viktigt att testa sig för STI:er på ett sätt som motsvarar det sätt man har sex på. 

– Har man analsex ska man testa sig i analen, har man oralsex ska man testa sig i halsen. 

Tove From uppmanar även till att ha kondomer tillgängliga på den plats du eventuellt kommer att ha sex på. 

– Går man på en fest och går hem med någon och kondomerna ligger i ett skåp, så kommer de kanske inte till användning. Ha kanske med kondomer i fickan eller vid sängen om det är där man har sex, tipsar Tove From om för att undvika att bli smittad av eller sprida vidare en sexuellt överförbar infektion.