LU pausar nya samarbetsprojekt med skandalomsusat FN-organ

- in Aktuell, Nyheter

I somras uppdagades en misstänkt misskötsel av investeringspengar inom FN-organet Unops där omkring 600 miljoner kronor ska ha gått till en familj i organets toppskikt. Lunds universitet pausar nya samarbetsprojekt med verksamheten tills vidare.

FN:s projektorganisation United Nations Office for Project Services (Unops) grundades 1973 och arbetar bland annat med innovation och investeringar i infrastrukturella projekt som ska bidra till att länder uppnår de globala hållbarhetsmålen. 

I mars 2021 skrev Lunds universitet (LU) och Unops på ett samarbetsavtal. Samarbetet består i ett innovationscenter beläget i Ideon science park, som ska främja hållbar innovation genom samverkan mellan forskare och FN. Det kan till exempel handla om att Unops förser svenska forskare med fall (cases) att arbeta med.

Ett år senare, i maj 2022, avslöjade New York Times ett misstänkt missbruk av investeringspengar gällande toppskiktet i avdelningen S3i (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation). Enligt Svenska Dagbladet ska motsvarande omkring 600 miljoner kronor ha gått till en av chefernas familjer. Avdelningen är just nu under intern, icke-offentlig utredning som ska vara färdig år 2024. 

Det är absolut inte bra att moderorganisationen var involverad.

Susanne Norrman arbetar på sektionen för Externa relationer vid LU, och har varit involverad i Unops-samarbetet sedan starten. Hon menar att kontoret eller samarbetet inte har något med skandalen att göra.

– Med den informationen som vi har idag har vi gjort bedömningen att oegentligheterna hände innan kontoret i Lund bildades (kontoret är idag flyttat till Malmö, reds.anm). Hon fortsätter:

– Det är absolut inte bra att moderorganisationen var involverad, men det lokala kontoret har inte varit involverat alls i det.

LU har i ljuset av händelserna valt att inte starta några nya projekt med Unops tills resultatet av utredningen blir känt. De har heller inte tagit in några praktikanter till kontoret detta år. Däremot fortgår tidigare projekt.

– Vi har inte avbrutit några avtal, men inte heller startat några nya projekt. Vi håller oss avvaktande tills vi får ytterligare information.

Hon utesluter dock inte att samarbetsavtalet kan komma att avbrytas i framtiden.

– Vi har gått in i samarbetet för att arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett större perspektiv. Händer det något som förstör det målet så vill vi inte vara med. 

Hon uttrycker en viss besvikelse över det som hänt inom Unops. 

– En FN-organisation borde egentligen vara en garant i sig för att det inte är någon lycksökareorganisation. Men tyvärr kan sådana här skandaler ske i alla typer av organisationer.

Enligt Susanne Norrman fanns det en uppdelning mellan Unops investeringsdel och innovationsdel när samarbetsavtalet undertecknades. Samarbetet berörde innovationsdelen där kontaktpunkten som nämns i avtalet var GIC Sweden (Global innovation centre).

Skandalen, menar hon, berör istället investeringsdelen, som alltså inte var inblandad i samarbetet från början.

I dag anges dock de bägge delarna som gemensamma under paraplyet S3i, enligt Unops hemsida. Susanne Norrman hänvisar till Unops då hon inte vill uttala sig vidare om organets interna organisation.

Susanne Norrman.
Foto: Jonas Jakobsson,
Lundagårds arkiv

Enligt Susanne Norrman sker inga transaktioner mellan Unops och LU – det vill säga att ingen av parterna har gått in med några pengar i projektet. Allt utbyte är intressebaserat. Till exempel kan forskare delta på eget initiativ i sådana projekt som de tror kan gynna deras forskning och undervisning. 

Däremot har projektet fått finansiering från externa parter i Sverige. 

Kontoret i Lund fick finansiering från bland annat regeringen och Vinnova (en svensk innovationsmyndighet). Kontoret i Malmö har fått finansiering främst från Malmö Stad. Finansieringen har bland annat gått till att kunna ha två anställda på kontoren. Även Sony har understött verksamheten, enligt Susanne Norrman.

I ett mej till Lundagård skriver UDs pressjour: “Sverige har inte stoppat några utbetalningar till FN-systemet på grund av händelserna i en del av UNOPS verksamhet”. De skriver också att “Sveriges regering tar mycket allvarligt på uppgifterna om att oegentligheter har begåtts inom UNOPS”. 

Som jämförelse skriver journalisten Jenny Nordberg i Svd att Finlands reaktion på uppgifterna har varit att strypa kärnstödet till organisationer inom FN motsvarande nästan 700 miljoner kronor.

Lundagård har sökt Unops nuvarande chef Nan Li Collins samt S3i-avdelningen per mail utan framgång. En anställd på innovationskontoret i Malmö nekade till att svara på frågor om saken.