Detta kommer Erik Renström säga till den nya utbildningsministern

- in Nyheter, Utbildningspolitik

Lunds universitets rektor sätter akademisk frihet och asylrätt på agendan inför hans första samtal med utbildningsministern. Han hoppas även på ökade anslag för universitets stora projekt.

Den nya regeringen är nu på plats. I samband med att vår nya statsminister Ulf Kristersson höll sin regeringsförklaring i riksdagen den 18 oktober presenterades de 24 nya statsråden.

Fem av de nya statsråden är alumner från Lunds universitet (LU). Den nya utbildningsministern Mats Persson är en av dem och dessutom doktorand i ekonomisk historia vid LU.

Under regeringsförklaringen poängterade Kristersson universitetens och högskolornas viktiga roll i samhället och att bildning, excellens och kvalitet ska prioriteras.

Erik Renström, Lunds universitets rektor, skriver på sin blogg att han ser fram emot att träffa den nya utbildningsministern. I ett mejl till Lundagård säger Renström att deras första möte kommer behandla relationen mellan politik och akademin samt hur den akademiska friheten ska säkras.

Den 20 juli förra året trädde de nya reglerna för icke europeiska medborgares asylrätt i kraft.  De nya reglerna innebär att den asylsökande bland annat måste ha anställning på minst 18 månader från att tillståndet godkänts. Reglerna har gjort det svårare för både internationella doktorander och forskare, något som bland annat Lundagård rapporterat om.

Kristersson säger i regeringsförklaringen att kraven för arbetskraftsinvandringen ska skärpas, men säger även att reglerna för internationella forskare och doktorander ska stärkas. Vad detta exakt innebär återstår att se. Rektorn menar att han vill se en effektiv och tydlig hantering av internationella studenter och medarbetares uppehållstillstånd.

Under den kommande mandatperioden hoppas Lunds universitets rektor på satsningar i form av ökade anslag. Även en konkret plan för hur både MAXI och ESS långsiktigt ska finansieras hoppas Renström på, även om det sistnämnda inte är en del av Lunds universitet.