Snygga kvinnor fick sämre betyg under pandemin

- in Nyheter, Utbildning

Enligt en studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (LU) presterade vackra kvinnliga studenter på industriell ekonomi sämre under pandemin än innan.

Doktoranden Adrian Mehic mätte skönheten med hjälp av en jury på 74 personer. Juryn delades upp i två grupper om 37 i vardera, och fick 150 bilder per grupp att värdera.

Bilderna var på kvinnliga och manliga studenter som juryn värderade utseendet på, enligt en skala från ett till tio. ”Snyggheten” bedömdes sedan utifrån medelbetyget.
– Vad som är snyggt är olika för alla med de flesta gjorde ändå samma bedömningar, säger Adrian Mehic till SVT.

Därefter jämförde Mehic studenternas betyg under pandemin. Medan de vackra manliga studenternas betyg förblev oförändrade, sjönk de vackra kvinnliga studenternas betyg.

Framför allt i ämnen där lärare och studenter lär känna varandra i samma fysiska miljö, som vid seminarium och laborationer, fann Mehic en utseendeeffekt.
– De flesta lärarna är män, så det är rimligt att de huvudsakligen diskriminerar till förmån för de attraktiva kvinnorna. Å andra sidan gav även kvinnliga lärare de snygga kvinnorna högre betyg, men inte i samma utsträckning, säger Adrian Mehic i ett pressmeddelande.

Han säger vidare till SVT att bristen på anonymitet leder till att utseendeeffekten finns kvar även om tentamen är anonym.
– Många studenter tror ju att man är anonym för att man har anonyma tentor men så är det inte riktigt. Kursansvarig måste veta vilket betyg den sätter på vilken student sedan när betygen registreras, enligt lag.