”Snygghetsstudie” inte anonym – student identifierade sig själv på tre minuter

- in Aktuell, Forskning, Nyheter

Datan i den uppmärksammade ”snygghetsstudien” från Ekonomihögskolan i Lund är inte tillräckligt anonym och studien har stora hål. Det menar studenter som – utan samtycke – fått sitt utseende betygsatt.

Adrian Mehics, doktorand vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, uppmärksammade studie som analyserar korrelationen mellan studenters utseende och betyg möter nu kritik från de studenter som utgjort studieobjekt. Det har tidigare rapporterats om hur studien saknat samtycke från studenter, vilket Mehic menar inte behövs i den här typen av forskning då alla uppgifter han hämtat är offentliga (Expressen, Sydsvenskan). 

Fanny Holmqvist och Rasmus Bäcklund, som båda studerar industriell ekonomi, menar att det finns stora hål i studien. Bland annat tycker de att Adrian Mehic har gjort en konstig uppdelning av kvalitativa och kvantitativa kurser. En kurs som Adrian Mehic menat är kvalitativ är kursen Programmering, men Fanny Holmqvist och Rasmus Bäcklund menar att den är kvantitativ, precis som de flesta av deras kurser. 

– Programmering, den är då kvalitativ [i studien], eftersom han tycker att man har ”seminars, presentations or group assignment.” Men betyget är helt baserat på en anonym programmeringstenta, förklarar Rasmus Bäcklund.

Fanny Holmqvist och Rasmus Bäcklund
studerar industriell ekonomi. De
upplever att det finns hål i den
uppmärksammade studien.
Foto: Alexandra Roslund

Adrian Mehic menar att det Rasmus Bäcklund beskriver gäller för vissa kurser, men hävdar att det också varit så att andra moment än tentan blandats in.

– Studien är faktagranskad och godkänd. Det är liksom redan klart, påpekar Adrian Mehic också och ställer sig frågande till kritiken från studenterna. 

Fanny Holmqvist och Rasmus Bäcklund är även kritiska till hur deras personuppgifter har hanterats och menar att rådatan, som studenterna fått ut från Adrian Mehic på begäran, inte har anonymiserats tillräckligt. Rådatan består av indikatorer såsom kön, ålder, föräldrars inkomst, betyg och hemkommunens medelinkomst. I en tidigare upplaga av rådatan ska även föräldrarnas län och kommun funnits med. En student som Lundagård pratat med, som inte vill gå ut med namn, uppger att det tog tre minuter för henne att hitta sig själv. 

– Datan är inte tillräckligt anonym. Vi kan ta reda på vem som är vem, säger Fanny Holmqvist och förklarar att uppgifterna tillsammans kan spåras till unika studenter. Därför går det att själv lista ut vem som är vem om man begär ut betyg och klasslista.

Jag tycker det känns olämpligt.

Adrian Mehic menar att datan visst är anonym, då det krävs väldigt mycket efterforskning för att faktiskt ta reda på vem som är vem. Han anser att det i princip är omöjligt. 

– De har kanske en uppfattning om hur snygga de är jämfört med någon annan. Det är bara jag som har facit, så det är inte säkert att det stämmer [att studenter hittat sig själva, reds. anm.], säger Adrian Mehic. 

Adrian Mehic, doktorand
i nationalekonomi.
Pressfoto: Johan Persson/LU

Vidare tar studenterna upp de etiska aspekterna av studien. För att betygsätta studenternas snygghet letade Adrian Mehic upp bilder de har lagt upp på sociala medier. Lundagård har tagit del av ett mejl där Adrian Mehic skrivit till studenterna: ”har det funnits fler än en [bild, reds. anm.] har jag tagit den jag tyckte var snyggast”. 

Till Lundagård säger Adrian Mehic att det snarare handlar om kvaliteten på bilden och att personen inte ska vara i profil. 

– Att han suttit och tittat på mina offentliga bilder och valt ut vilken som är snyggast att använda till studien. Jag tycker det känns olämpligt, säger Fanny Holmqvist. 

Att det är Adrian Mehic som själv har valt ut bilderna är inte bara oetiskt, utan även ovetenskapligt, menar Rasmus Bäcklund. 

– Redan där skapar han en bias som gör att allt efter kommer vara påverkat av vad han tycker. Det är inte vetenskapligt överhuvudtaget, säger Rasmus Bäcklund. 

Adrian Mehic delar emellertid inte den bilden. 

– Det är svårt att se hur det blir biased, eftersom jag gör samma med alla. Gör jag det med bara några hade det varit biased, säger han.