Rektorn om cancel-granskningen: ”Inget jag jublar över”

- in Nyheter, Utbildningspolitik

Utbildningsministern vill granska vad han kallar ”cancelkultur” vid svenska högskolor. Men rektor Erik Renström är inte imponerad.
– Det finns många andra problem som är mycket allvarliga.

I onsdags (9/11) aviserade utbildningsminister Mats Persson (L) att en granskning om ”cancelkultur” vid svenska universitet ska tillsättas. I en debattartikel i Expressen hänvisade han till en granskning som gjorts av TV4:s program Kalla fakta, som tagit upp flera fall där forskare fått utstå kritik och utfrysning från kollegor eller studenter.

När Lundagård når Erik Renström, rektor för Lunds universitet, är han nyligen hemkommen från USA – en plats där han menar att ”cancelkulturen” är ett ytterst reellt fenomen.

– Forskare, lärare och annan personal där vittnar om ett väldigt polariserat, hyperkänsligt campusklimat, säger Erik Renström när Lundagård ringer upp.

Han pekar dock på att USA på många sätt skiljer sig från Sverige. Erik Renström lyfter dels ländernas olika historiska och socioekonomiska kontexter, och pekar dessutom på att universiteten på andra sidan Atlanten är mer känsliga för studenternas åsikter, då systemet där påminner mer om en marknad där studenten blir en typ av ”kund”.

– Studenternas val har ju där direkt påverkan på universitetet, och den kopplingen är inte lika tydlig i Sverige.

Samtidigt bekräftar han att en liknande problematik verkar återfinnas på svenska universitet, även om det inte är av samma magnitud.

Det är viktigt att den inte landar i en auktoritär syn.

Men välkomnar ni utredningen?

– Det är inte fel att den görs, men det är inte heller så att jag ställer mig upp och jublar över den. Det finns ju många andra problem som är mycket allvarliga.

Bland dessa problem lyfter Erik Renström både universitetens finansiering och framtidens utbildning. Han pekar också på en möjlig risk med granskningen.

– Det är viktigt att den inte landar i en auktoritär syn, där man säger att studenterna bara ska hålla käft och lyssna på lärarna. 

– Givetvis har lärarna ett övertag i kunskap som förtjänar respekt, men det hanteras måste också behandlas med respekt. Akademisk frihet, när begreppet myntades av Humbolt, rörde ju faktiskt studenternas akademiska frihet i första hand!