Höjd ränta leder till hyreschock på Helsingkrona nation

- in Aktuell, Ekonomi, Nationer, Nyheter

För att finansiera nybygge och renovering har Helsingkrona nation tagit stora lån. Nu kan hyresgäster få betala upp emot 18 procent mer om året.
– Gör vi ingenting så riskerar vi att tappa allt, säger husförmannen Nicolas Pershaf.

Den pågående ekonomiska krisen slår hårt mot Helsingkrona nation. I ett internt mejl till boende på nationen berättar husförmannen att Helsingkronagården, som driver nationens bostäder, räknar med att gå en miljon kronor back 2022 på grund av ökade elpriser. Men det är långt från nationens största problem.

Under året har Riksbanken höjt styrräntan, från 0 procent vid årets början till 2,5 från och med den sista november. Som konsekvens höjs även återbetalningsräntan på vanliga banklån. Och banklån, det har Helsingkrona nation gott om.

Nationen har under de senaste årtiondet både byggt nytt – det så kallade Tornet – och renoverat originallokalerna från 50-talet – det så kallade Huset. De två projekten har lett till en belåning i mångmiljonklassen, som blir dyrare att betala tillbaka med den höjda räntan.

– Förväntade räntekostnader låg på 3,4 miljoner om året ungefär. Nu räknar vi med att det blir 6,4 miljoner under 2023. Det är nästan en fördubbling, förklarar Helsingkronas husförman Nicolas Pershaf.

För att kontra de kraftigt ökade kostnaderna kommer nationen höja hyran för de boende. I stället för den sedvanliga höjningen på 2 procent blir höjningen inför 2023 på 10 procent. Dessutom ska hyresgästerna nu själva betala en andel av elkostnaden, som tidigare ingått i hyran. Förhoppningen från nationens sida är dock att denna kostnad ska försvinna när elpriserna återgår till ett mer normalt läge.

För att vi ska kunna fortsätta göra det i egen regi behöver vi dessvärre höja hyrorna mer än vanligt i år.

Det första kvartalet 2023 kommer elpriset för en helsingkronaboende ligga på 2,33 kronor per kilowattimme. Baserat på nationens beräknade årsanvändning av el i Huset lär detta innebära en extra kostnad på 330 kronor i månaden för den genomsnittlige hyresgästen i denna fastighet. Vad elkostnaden kommer ligga på senare under 2023 beror på hur elpriserna utvecklar sig.

För att minska månadskostnaden för de boende på Helsingkrona ska hyrorna från och med 2023 fördelas på tio månader, inte nio som tidigare varit fallet. 

Det blir ju en ganska saftig höjning för era hyresgäster.

Vi vill bara att nationens bostäder ska kunna kvarstå och för att vi ska kunna fortsätta göra det i egen regi behöver vi dessvärre höja hyrorna mer än vanligt i år, säger Nicolas Pershaf, och hänvisar till att fastigheterna annars kan bli övertagna av banken om återbetalning misslyckas.

– Som det ser ut i nuläget kommer vårt kassaflöde vara minus fyra miljoner vid 2023 års slut, och det är med de nya hyrorna inräknade.

Nicolas Pershaf uttrycker också en förhoppning om att de dubbla höjningarna bara kommer vara ”något temporärt” under den pressade situationen.

Kan du ändå förstå om era hyresgäster blir frustrerade?

– Absolut! Jag är själv boende, jag tror ingen tycker det är särskilt kul eller något som man skulle vilja. Men tyvärr är det så här, gör vi ingenting så riskerar vi att tappa allt. 

Så mycket mer kommer korridorboende på Helsingkrona få betala

  • Nuvarande hyra för ett korridorsrum i Huset ligger på 4425 kronor, och betalas under nio månader. Helårskostnad ligger på 39 825 kronor.
  • Hyran höjs inför 2023 med 10 procent, men fördelas på tio månader i stället för nio. Ny månadshyra blir därför 4 380 kronor, och helårskostnad 43 807 kronor.
  • Från och med 2023 ska hyresgäster även betala en andel av elkostnaden. Baserat på de siffror Lundagård tagit del av kommer detta ligga på runt 330 kronor per månad. Ny hyra och elräkning landar totalt på 4 710 kronor.
  • Ny helårskostnad för en korridorboende på Huset ligger alltså på 47 107 kronor – en skillnad på 18,3 procent jämfört med 2022 års helårskostnad.

Elkostnaden är baserat på nationens beräknade prissättning för det första kvartalet 2023 och den genomsnittliga månadsförbrukningen av el för boende i Huset. Då elpriser ofta sjunker under de varmare månaderna, är det troligt att Helsingkronas elpåslag också göra det. El debiteras enbart under de tio månader som hyra debiteras.