Skyhög elnota för Max IV

- in Nyheter

Enligt prognoser för 2023 kommer elnotan för Max IV att uppgå till 70 miljoner kronor.

Elräkningen för forskningsanläggningen Max IV kan komma att landa på 70 miljoner kronor för 2023, något Sydsvenskan tidigare rapporterat om. 

Laboratoriet ligger på Brunnshög och är delfinansierat av Lunds universitet (LU). Det är en synkrotronljuskälla som möjliggör undersökning av mikroskopiska detaljer som annars är omöjliga att se. Tekniken är en av de mest avancerade i världen, men den är också extremt energikrävande. Situationen förvärras av det stränga ränteläget som leder till ytterligare höjda kostnader. 

Styrelseordförande för Max IV, Peter Honeth, har tidigare varnat för att anläggningen kan tvingas stänga till följd av de höga kostnaderna. LU är emellertid angeläget om att undvika en nedstängning och har därför godkänt ett budgetunderskott på 100 miljoner kronor för Max IV under 2023. 

Underskottet kommer täckas av gemensamma medel, bland annat av universitetets myndighetskapital.