Max IV får 40 miljoner nästa år

- in Nyheter

På grund av de ökade elkostnaderna och dyrare hyra för forskningsanläggningen Max IV i Lund skjuter regeringen till 40 miljoner kronor extra nästa år.

Max IV är den forskningsanläggning som drar mest ström i landet. Forskningsanläggningen har varit hårt pressat av de höga elkostnaderna och höjda hyror. Nu tillsätter regeringen 40 miljoner för att stötta anläggningen. Med tillskottet vill regeringen bidra till att anläggningen kan fortsätta att vara i full drift och ta emot forskare.

– Det här är en väldigt viktig verksamhet för hela Sverige. Det har varit en tuff ekonomisk situation och därför tycker regeringen att det är viktigt att skjuta till nya pengar, säger utbildningsminister Mats Persson (L) till Sveriges Radio.

Lunds universitets rektor Erik Renström är glad över tillskottet.

”Detta är glädjande nyheter då MAX IV:s driftskostnader har ökat och inte har haft full kostnadstäckning och det är oerhört viktigt att MAX IV kan användas i sin fulla potential, detta flaggskepp inom svensk forskning men också för att industri och näringsliv ska kunna nyttja infrastrukturen”, skriver Erik Renström på sin blogg.

Vad är Max IV?

+
  • Max IV är en anläggning som fokuserar på att använda elektroner för att generera intensivt röntgenljus. Denna röntgenstrålning används för att utforska material på atomnivå genom att skapa bilder med extremt hög detaljrikedom. Anläggningen har en linjäraccelerator som ger fart åt elektronerna och två lagringsringar där elektronernas bana böjs för att generera synkrotronljus.
  • Synkrotronljuset som Max IV producerar är en av de mest fokuserade och kraftfulla ljuskällorna i världen. Det används för att studera molekylära strukturer, ytor och andra egenskaper hos olika material. Forskare kan genomföra olika experiment som innebär att de skickar röntgenstrålning genom materialprov för att skapa avbildningar och analysera materialets egenskaper i extremt hög upplösning.
  • Max IV spelar en viktig roll inom områden som nanovetenskap, materialforskning och läkemedelsutveckling genom att möjliggöra detaljerad studie av material på mikroskopisk nivå.