Etiknämnd friar omdebatterad ”snygghetsstudie”

- in Aktuell, Forskning, Nyheter

”Snygghetsstudien” från Lunds universitet frias. Nu väljer den ansvariga forskaren att JO-anmäla universitet.

Studien i fråga heter ”Student beauty and grades under in-person and remote teaching” men har i folkmun kallats ”snygghetsstudien”, och skrevs av doktoranden Adrian Mehic vid Ekonomihögskolan i Lund.

Adrian Mehic, doktorand
i nationalekonomi
vid Ekonomihögskolan.
Pressfoto: Johan Persson/LU

I studien undersökte Mehic om det fanns ett samband mellan studenters utseende och de betyg de fick. I november 2022 anmäldes han till Överklagandenämnden för etikprövning (Önep). Kritiken mot studien har varit, som Lundagård tidigare rapporterat om, att studenter inte varit bekväma med att få sitt utseende betygsatt, att studenterna inte upplevt sig vara tillräckligt anonymiserade samt kritik om att forskningen inte bedrivits på ett korrekt sätt.

Nu har domen från nämnden kommit och studien frias. Önep kan konstatera att forskningen inte begår några etiska brott och den data som samlats in om studenterna inte har bestått av känsliga personuppgifter.

– Det känns bra att det är över. Det är aldrig roligt att bli anmäld. Samtidigt har jag hela tiden vetat vad jag har gjort och varit trygg i att det varit korrekt, säger Adrian Mehic till Sydsvenskan.

Nu väljer i stället Adrian Mehic att anmäla Lunds universitet till Justitieombudsmannen, något Sydsvenskan var först med att rapportera om. Han upplever att universitetet har velat fälla honom från början och att han inte fått möjligheten att yttra sig gällande anmälningarna som gjorts.

Eftersom resultaten från studien har varit att snygga personer får fördelar, menar Mehic att flera inom universitetet velat att hans studie skulle fällas. Han säger till Sydsvenskan att om resultaten hade blivit annorlunda och inte visat på särbehandling, hade det drev han menar att han utsatts för aldrig blivit av.