Utdraget – men Egyptson fick godkänt till sist

- in Aktuell, Forskning, Nyheter

I fredags (10/2) lade Sameh Egyptson fram sin kontroversiella avhandling om Muslimska brödraskapets närvaro i Sverige. Lundagård rapporterade från disputationen.

Fredagen den 10 februari skiner solen i Lund och den blåa himlen bländar alla studenter som saxar sig fram mellan universitetshusen. Klockan tio i två ringlar sig kön lång och förväntansfull utanför LUX aula. Om tio minuter ska den 56-årige forskaren och doktoranden Sameh Egyptson försvara den avhandling i vilken han påstår att Islamiska förbundet i Sverige (det största muslimska förbundet i Sverige) i själva verket är en nationell gren till Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapet är en organisation som, enligt svenska Säpo, har som mål ’’ett världsomspännande kalifat byggt på sharia”, vilket är ”oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter”. Islamiska förbundet nekar till anklagelserna. Detta har både Dagens Nyheter och Lundagård tidigare rapporterat om.

Sameh Egyptson
under sin disputation.
Foto: Johanna Nilsson

Klockan slår två. Sameh Egyptson anländer iklädd mörkblå kostym, och framför honom går hans handledare tillika disputationens ordförande: Mika Vähäkangas, professor i missionsvetenskap och ekumenik. Strax bakom går opponenten Khaled Salih, doktor i statsvetenskap. Civilklädda poliser med öronsnäckor bevakar disputationen från varsina hörn. Kamerorna knäpper oavbrutet.

Mika Vähäkangas förklarar disputationen öppnad. Därpå följer opponentens presentation. Och sedan betygsnämndens frågor. Det tar nästan tre timmar – en timme mer än en vanlig disputation. Men ett moment återstår: publikens frågor.

Sameh Egyptson har pekat ut enskilda personer i sin avhandling, och det är känt att vissa av dem tagit sig till Lund för att ställa honom mot väggen.

Ordföranden ger ordet till en ung man med buntar av papper i sitt knä.

– Tack för att jag får ställa mina frågor, inleder han.

– Jag är en av dem som felaktigt pekas ut i avhandlingen.

Mannen börjar lista upp sidor på vilka han har beskrivits som ordförande för Sveriges unga muslimer (Sum). Sameh Egyptson antecknar i sitt block.

– Jag har aldrig varit ordförande för Sum. Jag har aldrig varit i styrelsen för Sum, säger mannen bestämt.

Sameh Egyptson lyssnar noggrant med knutna händer. Han tillstår att han förväxlat mannen med hans bror och att det nu är rättat. Dock hävdar han att mannen i stället har varit pressansvarig för Sum. Mannen å sin sida förnekar även det.

– Hur kommer det sig att jag, i min snabba genomgång, har hittat så många faktafel? undrar mannen.

Sameh Egyptson svarar med självförtroende.

– Din roll i organisationen är inte tveksam. Du har på sociala nätverk stått för Muslimska brödraskapet och försvarat dem, och jag bara beskriver min uppfattning om dig.

Frågor från publiken under
Sameh Egyptsons disputation.
Foto: Johanna Nilsson

Ordföranden, Mika Vähäkangas, avbryter.

– Vi har hört din uppfattning om honom, säger han på finlandssvenska.

– Svara nu på frågan om etik.

Den utpekade mannen har frågat vilket etiskt ansvar Sameh Egyptson har för de konsekvenser dessa anklagelser kan få, och påpekade att många auktoritära regimer förföljer och avrättar, verkliga eller påstådda, medlemmar av Muslimska Brödraskapet.

Sameh Egyptson förnekar sitt ansvar.

– Den etiska frågan har jag inte ansvar för, vad en diktatorisk regim gör när du åker dit. Det får du ta ansvar för.

Han höjer rösten och säger med eftertryck:

– Du får bära ansvar för din handling!

Efter fyra timmar är disputationen över. Utanför aulan har mörkret sänkt sig, Sameh Egyptson har grillats sedan klockan två, men visar ändå inget tecken på trötthet, blicken är lika vaken vid slutet som vid starten.

20.15 kommer beslutet från betygsnämnden.

Torkel Lindquist från Uppsala universitet, en av tre nämndemän, kliver fram.

– Med en röst mot… säger han och pausar.

Åhörarna lutar sig fram.

– …så godkänner vi den här avhandlingen.

En applåd bryter ut.

Så kan Sameh Egyptson titulera sig doktor i teologi.