INSÄNDARE: Alla ska välkomnas i vårt renoverade universitetshus!

- in Aktuell, Insändare

Det är glädjande att många studenter intresserar sig för Universitetshusets framtid. När renoveringen är klar ska huset åter stå öppet, och vara än mer tillgängligt för studenter än tidigare, skriver prorektor Lena Eskilsson.

Flera personer har den senaste tiden i Lundagård på olika sätt berört det vackra men upplevt otillgängliga Universitetshuset i Lundagård. Engagemanget för att öppna upp huset visar verkligen vilken viktig symbol Universitetshuset är för studenter, anställda, lundabor eller hitresta.  Jag är också den första att hålla med om att det är tråkigt att byggnaden just nu står tom och mörk och till största delen stängd. Det finns dock en förklaring – och också en tydlig plan avseende husets framtida funktion och användning!

Lunds universitet äger inte fastigheten utan hyr den av Statens fastighetsverk som nu genomför ett omfattande projekteringsarbete inför en kommande stor renovering med planerad start 2025. Under projekteringsfasen har universitetet mycket begränsad tillgång till huset och under renoveringsåren kommer huset att stänga helt. Innan huset tömdes på personal var dörrarna dock öppna och det var möjligt för alla att besöka huset.

Universitetshuset är i behov av omfattande och utmanande renovering och innan det kan öppna igen behöver alla tekniska system inklusive ventilation bytas. Huset ska också tillgänglighetsanpassas efter dagens krav – vilket gör att fler kommer att kunna besöka huset jämfört med tidigare. Samtidigt ska husets unika kulturhistoriska värden och kvaliteter bevaras.

Universitetshuset är byggt för liv och rörelse och som en centralpunkt för universitetets verksamhet. Ett viktigt mål för renoveringen är att byggnaden återigen ska uppfattas som universitetets självklara centrum. När huset öppnar igen efter renoveringen ska det vara tillgängligt, välkomnande och öppet för alla, såväl studenter och anställda som besökare. Huset ska behålla sin funktion som platsen för ceremonier och möten – men det ska också tillkomma studieplatser, flexibla lokaler för undervisning och seminarier samt en bemannad reception. En uttalad målsättning med renoveringen är att alla studenter ska ha anledning och möjlighet att besöka universitetshuset under sin studietid!

Lena Eskilsson

Prorektor vid Lunds universitet och ordförande i styrgruppen som arbetar med universitetshusets utveckling och renovering