”Sexarbetes”-bråken fortsätter att splittra Smålands

- in Nationer, Nyheter, Studentliv

Konflikterna om två evenemang på Smålands nation fortsätter. Lundagård rapporterade för en månad sedan om stormigheterna på nationen och mycket har hänt sedan dess.

Organisationerna Red Umbrella Sweden (RUS) och Inte Din Hora (IDH) arrangerade i slutet av januari varsitt evenemang på Smålands nation. RUS är en organisation som vill avkriminalisera både att sälja och köpa sex, medan IDH stöttar den svenska modellen: att det är legalt att sälja sex, men illegalt att köpa. RUS event, som Lundagård tidigare rapporterat om, väckte särskilt mycket kritik. 

Adam Ståhl, nationsombud vid
Smålands nation.
Foto: Ella Neller

Adam Ståhl, nationsombud på Smålands nation, anser att det största problemet var hur eventet tolkades.  

– Det som gått snett i debatten är att den här inbjudan tolkats som att vara ett stöd från Smålands nation till RUS som organisation.  

Han menar att det handlade om ett föredrag med talare som Smålands nations medlemmar tyckte var intressanta.

Erik Nelsson, teknikansvarig och medlem på nationen, menar att de andra medlemmarna på Smålands – de som inte organiserade RUS-eventet samt de högst upp i nationsledningen – fick för lite information om eventet. Detta motsätter sig både Adam Ståhl och Mira*, politiskt ombud och styrelsemedlem för Smålands nation.

– Det känner jag inte igen. Vi publicerade information på våra offentliga mediekanaler, och gjorde tillräckligt mycket för att alla skulle vara inkluderade i planerna, säger Mira.

– Det är inte så att vi lägger ut en lång förklaring till varje event. De aktiva medlemmar som valts till förtroendeposter har fått mandat att bjuda in talare, säger Adam Ståhl.

Folk säger att vi på Smålands nation inte är socialister längre.

Erik Nelsson anser att RUS och IDH:s ställningstagande i frågan delat medlemmarna i två läger. Enligt honom och Linus**, en tidigare medlem på Smålands nation, är majoriteten av dem som brukar besöka Smålands nation sympatisörer till IDH:s åsikter.

– Folk säger att vi på Smålands nation inte är socialister längre, att eventet [med RUS, reds. anm] var liberalt och att de vägrar gå till Smålands igen, säger Erik Nelsson.  

Mira som bjöd in RUS anser dock att eventet hade kunnat vara ett tillfälle för den svenska vänstern att prata om hur socialister i andra länder ser på sexarbete. 

– Det är en stor möjlighet för den svenska vänstern att bli utmanade; verkligheten är sådan att socialister i andra länder har andra åsikter, säger hon. 

Efter evenemangen säger Mira att hon och andra medlemmar har upplevt trakasserier – bland annat från företrädare för IDH.

– IDH anklagade mig och andra medlemmar för att vilja legalisera koppleri. Detta kan ha seriösa konsekvenser för vissa av medlemmarna eftersom de tillhör marginaliserade grupper. När jag ser hur IDH bemöter kritiken de får, undrar jag om de verkligen bryr sig om marginaliserade grupper som de anser sig skydda, säger Mira. Hon fortsätter:

– De startade en smutskastningskampanj mot mig, som inte ens har en svensk plattform för att försvara mig genom. De utnyttjade den ojämlika maktdynamiken mellan en marginaliserad individ och de själva som är en stor organisation med mycket resurser. Deras handlingar gjorde att jag blev rasistiskt och transfobiskt trakasserad, säger hon. 

Karolina Larsson, styrelseledamot i organisationen IDH, motsätter sig att det pågår en smutskastningskampj.

– Jag vet att styrelsen inte har skrivit ”du vill legalisera koppleri” till någon person. Vi har inte gått in i kommentarsfälten och diskuterat det med enskilda medlemmar, säger Karolina Larsson.

Däremot säger hon att organisationen IDH är kritisk till organisationen RUS eftersom de delvis vill avkriminalisera koppleri. 

– Vi kom dit och höll en föreläsning. Vi hade ingen punkt på den föreläsningen om att en viss person är dålig eller borde vara tyst, berättar Karolina Larsson. 

Läs mer om de interna stridigheterna på Smålands nation i Lundagård nr 2 – tidningen kommer i brevlådan den 11 mars.

* Miras citat är översatta från engelska – författarens översättning. Mira önskar att inte medverka med efternamn. 

** Linus heter egentligen något annat. 

Red Umbrella Sweden har avböjt att medverka i artikeln.

Ordlista

Koppleri – Enligt Brottsbalken 6 kap 12 §: ”Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.”