Smålands i blåsväder inför föreläsning om ”sexarbete”

- in Aktuell, Nationer

Den 24:e januari väntas Smålands nation anordna en föreläsning kring sexarbete och sexarbetares situation i Sverige. Nu har evenemanget väckt kontrovers, då vissa menar att nationen legitimerar prostitution och exploatering av en redan utsatt samhällsgrupp.

Föreläsningen kommer hållas av Red Umbrella Sweden, en organisation som består av nuvarande eller före detta sexarbetare. Organisationen förespråkar bland annat full avkriminalisering av sexarbete, något som kritikerna menar motsätter sig Sveriges nuvarande lagstiftning. Detta har bidragit till att en stor diskussion kring evenemanget har uppstått på sociala medier. På Facebook har flera negativa kommentarer publicerats i anslutning till evenemanget, av personer som anser att föreläsningen legitimerar prostitution. 

I kommentarsfältet är kritikerna många. ”Prostitution och normalisering av prostitution påverkar alla kvinnor, och Smålands borde i stället agera på kvinnornas sida” skriver en person. ”Det här känns bara som något som normaliserar våldtäkt. Samtycke är inte en vara som kan köpas eller säljas. Att köpa samtycke är alltid en form av sexuella trakasserier eller våldtäkt” skriver en annan.*

Josephine Pahlman, medlem i  Smålands nation, är en av de studenter som ställer sig kritiska till evenemanget och hur det har hanterats av nationen.

Studenten Josephine Pahlman
är kritisk till evenemanget.
Foto: Sara Berntsson

– Personligen är jag emot Red Umbrella Sweden. Som jag förstår det pratar de om avkriminalisering av prostitution. Enligt mina tankar om feminism och sexköpslagen som vi har i Sverige är det inte den rätta vägen att gå, säger hon och fortsätter.

– Det jag är mer besviken över är hur det här verkar gå till. När vi har lyft kritik till Smålands så har den inte blivit bemött. Nu ekar det väldigt tomt; vi har lyft kritik både i vår interna grupp [facebookgrupp för medlemmar i Smålands nation, reds. anm.] och i Facebook-evenemanget. Vi får inget svar.

Mycket av den kritik som Josephine Pahlman riktar mot nationen berör hanterandet av kritiska åsikter som har yttrats kring evenemanget.

– Jag känner en stor besvikelse över att man blir anklagad för rasism om man inte rakt håller med om att man bör legalisera prostitution. Utifrån detta är det väldigt problematiskt att Smålands, med sitt egna facebookkonto, har gillat kommentarer som anklagar oss för det. Vi är kritiska mot den här organisationen och vad legalisering hade inneburit för kvinnor och HBTQ-personer som lever i prostitution.

Slutligen menar hon att ett evenemang som berör ett så pass kontroversiellt ämne bör diskuteras internt för att inte ge sken av att det är något som hela nationen står bakom.

– Jag är inte emot att vi diskuterar eller debatterar detta, men jag tror att det ska gå tillväga på ett helt annat sätt.

Lundagård har även kontaktat Adam Ståhl, nationsombud på Smålands nation, för att få en kommentar gällande kritiken. 

– Vi bjuder in föreläsare som aktiva medlemmar tycker är intressanta. Att vi bjuder in en viss föreläsare eller organisation betyder inte att vi enhetligt står bakom alla åsikter som den hyser. De åsikter som Smålands nation har är de som står utskrivna i vår plattform och utöver det är åsikterna medlemmarna egna. 

Adam Ståhl, nationsombud
på Smålands nation.
Foto: Ella Neller

Att evenemanget ter sig kontroversiellt kommer inte som en överraskning för honom.

– Jag förstår att det är en väldigt känslig fråga, där jag tror att den svenska vänstern har en syn som på många sätt sticker ut internationellt. Jag vill inte ta ställning till om den sticker ut på ett positivt eller negativt sätt.

På frågan om hur Smålands nation har hanterat kritiken och huruvida kritiska kommentarer på sociala medier har raderats svarar han att det är något som har lyfts inom nationen.

– I princip alla valda medlemmar är administratörer till kontot. Vi har en sociala medier-policy där allas trygghet och säkerhet ska ligga i fokus. Hat och påhopp i kommentarer tolereras inte, säger han, men tillägger att vissa administratörer kan ha missbrukat privilegiet genom att radera kommentarer på ett sätt som inte går i linje med policyn.

– Detta har diskuterats internt och vi har försökt göra alla medvetna om att admin-tjänsterna inte ska användas för att uttrycka personliga åsikter.

Lundagård har sökt Red Umbrella Sweden för en kommentar. De hänvisar till själva föreläsningen för svar på eventuella frågor.

*Kommentarerna är översatta från engelska.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln beskrevs Josephine Pahlman som boende på Smålands, vilket inte stämmer. Däremot är hon medlem i nationen.